Hvordan sorterer vi affaldet, inden det køres til genbrugsstationen? Og hvordan bruger borgerne genbrugsstationen? Gentofte Kommune har fået tildelt 709.000 kr. af Miljøstyrelsens pulje til implementering af den nationale ressourcestrategi. Derfor sættes nu gang i en kortlægning af, hvordan kommunen kan reducere mængden af genanvendeligt materiale fra husholdningerne, der ender i containeren for ’småt brændbart’ på genbrugsstationen.

Genbrugsstation

”Småt brændbart fungerer i dag som en container, hvor en del genanvendeligt affald havner. Det er ærgerligt, for som navnet antyder, så bliver ’småt brændbart’ kørt til forbrænding. Genanvendelsesprocenten på vores genbrugsstation er generelt virkelig høj, men ’småt brændbart’ er et sted, vi kan sætte ind for at blive endnu bedre til genanvendelse”, fortæller Lisbeth Winther, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

småt brændbartHelt konkret vil der blive kigget på vores adfærd og vaner i forbindelse med besøget på genbrugsstationen. Det vil sige fra affaldet opstår i husstanden, til den bliver bragt til genbrugsstationen og til sidst ender med at blive smidt i en container på pladsen. Projektet har til formål at belyse, hvad der skal til, før vi sorterer endnu mere affald fra til genanvendelse i forbindelse med et besøg på en genbrugsstation. I den forbindelse vil Gentofte Kommune i den kommende tid spørge de besøgende på Gentofte Genbrugsstation om deres oplevelser i forbindelse med besøget for at tage ved lære heraf.

Derudover vil indholdet i 6 tons affald fra ’småt brændbart’ containeren på genbrugsstationen blive analyseret. På den måde vil Gentofte Kommune få et præcist billede af, hvilke affaldstyper, der typisk ender i ’småt brændbart’, og dermed også, hvor det vil give mening at sætte ind. Endelig vil der i efteråret blive indhentet erfaringer fra andre kommuner, der også har fokus på at indfri uforløste potentialer i forhold til genanvendelse på genbrugsstationer.

”Målet med arbejdet er, at vi bliver endnu bedre til at understøtte en optimal brug af genbrugsstationen samt vores kommunikation og vejledning til brugerne. Vi vil gerne gøre det så let og forståeligt for borgerne som muligt at sortere. Samtidig er det også vores ambition, at resultaterne fra Gentofte Kommune vil kunne bruges i resten af Danmark. Det handler jo i bund og grund om, at vi alle helst skal udnytte ressourcerne i affaldet mest effektivt,” siger Lisbeth Winther.

Del på sociale medier

Skriv til Dit Gentofte

  Klik her
Holler Box