17 mænd er nu dømt i et sagskompleks om organiseret handel med kokain i hovedstadsområdet.

Foto: ABW

En sag efterforsket og ført af NSK er mandag blevet afgjort ved Retten i Glostrup, hvor tre tiltalte er blevet idømt lange fængselsstraffe. Der er tale om tre mænd i alderen 37, 28 og 26 år, der af retten blev fundet skyldige i hver deres rolle i en organisation bag handel med store mængder kokain og hash.

Den 37-årige bagmand blev idømt 15 års fængsel, da retten fandt det bevist, at han i en periode fra juli 2020 til september 2022 var ansvarlig for planlægning af indsmugling af kokain, forsøg på indsmugling af kokain, besiddelse af kokain samt videreoverdragelse af kokain af en samlet mængde på ca. 60 kg. Han blev også fundet skyldig i besiddelse og videreoverdragelse af 200 kg hash.

Den 28-årige blev idømt 15 års fængsel for som organisator at være medansvarlig for besiddelse og videreoverdragelse af samlet ca. 35 kg kokain samt for 30 kg hash.

Den 26-åriges fængselstraf blev udmålt til 11 år for at have videreoverdraget 23,3 kg kokain, 90 kg hash og 2 kg ketamin.

De tre afgørelser er de sidste i et kompleks, hvor i alt 17 mænd nu er blevet dømt. Den samlede strafmængde er 130 år.

NSK har blandt andet gennem forskellige overvågninger af gerningspersonerne samt gennem indsigt i de dømtes kommunikation med hinanden kunnet dokumentere, at den 37-årige bagmand og dennes organisation samarbejdede med en narkotikaorganisation i Østjylland ansvarlig for indsmugling af kokain til Danmark. I flere tilfælde blev hård narkotika hentet i Viby J og bragt til Sjælland, ligesom de to kriminelle organisationer også var fælles om at indsmugle kokain fra Holland, der blev leveret til Albertslund.

Den østjyske narkotikaorganisation stod bag indsmugling og salg af i alt 167 kilo kokain og 3,2 ton hash men blev optrevlet af NSK i 2022, hvorefter ti mænd blev dømt i sagen herunder bagmanden, der fik 17 års fængsel.

Den 37-årige bagmand og den 28-årige organisator blev også dømt for at stå bag sagens hovedforhold, nemlig organisationens videreoverdragelse af større portioner af kokain på samlet 23 kg, hvilket skete fra en række adresser i hovedstadsområdet, blandt andet i Gentofte, Holte, Bagsværd, Søborg samt ved Stengårdens Station i Lyngby.

Den 37-årige og den 28-årige blev også fundet skyldige i at have instrueret afhentning af kokain ved Avedøre Holme samt i at have instrueret afhentning af kokain, der blev opbevaret i Brøndby og på et kollegieværelse i Søborg.

Anklager i NSK, Mathias Vestergaard Andersen, siger:

”Med dagens afgørelse er alle 17 tiltalte i sagskomplekset dømt for deres roller i en narkotikaorganisation bag handel med store mængder kokain. Det er med stor tilfredsstillelse, at anklagemyndigheden i NSK nu kan konstatere, at organisationen både blev sat ud af spil samt at alle medlemmer nu også er dømt i retten.”

Anklager i NSK, Julie Solhøj, siger:

”NSK har kunnet påvise, at bagmanden gennem sin organisation har styret de øvrige gerningsmænds ulovlige handlinger, og jeg er derfor godt tilfreds med, at retten har udmålt en straf, som ligger i den tunge ende af strafferammen for grov narkotikakriminalitet på 15 år.”

Den 37-årige blev som en del af dommen udvist af Danmark for bestandigt.

Kilde National enhed for Særlig Kriminalitet.

Fakta om NSK
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i politiet og anklagemyndigheden. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet. NSK har egen anklagemyndighed, der fører enhedens straffesager.

NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt.

De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

NSK understøtter derudover hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev