Højere leveomkostninger for danskerne kan fortsat ikke ses i RKI-registret, der efter en lille stigning i antallet af registreringer i første halvår 2022 nu falder en lille smule i andet halvår.

Når der er dumpet rudekuverter ind hos danskerne, har der de seneste ni år været rigtig gode muligheder for, at de er blevet betalt. Lave renter og en generel god økonomisk polstring har siden 2014 år været overskriften for markant færre dårlige betalere i RKI-registret.

Lidt flere danskere var registreret i RKI, da data- og analysevirksomheden Experian opgjorde registret efter første halvår 2022 sammenlignet med udgangen af 2021 – det var første stigning i antallet af registrerede i otte år. Til gengæld viser de nye tal for resten af 2022 et lille fald til 170.912 danskere i RKI. Efter første halvår 2022 var der 171.746 danskere i registret.

Den udvikling kommer lidt bag på Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian:

– Vi troede egentlig, at vi ville opleve fortsat flere registrerede efter stigningen i første halvår af 2022. Men heldigvis er danskernes privatøkonomi så stærk, at der er mange, der endnu formår at betale hver sit. Store friværdier, høj beskæftigelse og rekordstore opsparinger hjælper lige nu, hvor priserne ellers løber løbsk, forklarer han.

– Mange danskere har opbygget en solid privatøkonomi under de seneste ti års lave renteniveauer, og en stagnation i antallet af RKI-registreringer er jo i sig selv meget flot, da det i et historisk perspektiv er meget få danskere, der er registreret, fortsætter han.

Flere danskere i RKI fremover
For Experian-direktøren er den lille stigning over 2022 dog et forvarsel om, at trenden i RKI sandsynligvis ændrer sig.

– Vi har haft økonomisk medvind de seneste mange år, men i 2022 har vi mærket på vores privatøkonomi, at der nu kommer en regning for at tøjle inflationen. Renterne er kravlet op, og forbrugerpriserne er steget markant, og det rammer hårdt hos dem, der har sværest ved at betale regningerne. Især dem med flekslån, der står til refinansiering, kan få yderligere problemer.

– Ligesom ved forrige RKI-opgørelse forventer vi, at der kommer flere registreringer over det næste halvår. I en usikker periode går der nogle kvartaler, før vi ser, antallet i RKI stiger. Det skyldes blandt andet, at der ofte går en periode med rykkerproces, før en manglende betaling bliver konverteret til en RKI-registrering, pointerer Bo Rasmussen.

Normalt flytter antallet af registrerede i RKI sig ikke drastisk hen over et år, og bevægelserne sker ofte over længere årrækker. Ifølge Experian-direktøren har vi nu været i en lang periode med en nedadgående tendens, og nu kan vi kigge ind i en periode, hvor der kontinuerligt kommer flere danskere i RKI.

Fokus på långivning
For Experian-direktøren er der ingen tvivl om, at ansvarlig långivning sammen med gunstige, økonomiske vilkår har været en vigtig faktor bag faldet i RKI-registreringer de seneste år.

Men med en større usikkerhed i den nærmeste fremtid pointerer han, at det er nødvendigt med samme eller måske ligefrem øget fokus blandt långiverne.

– At give lån til personer, der kan betale tilbage, er sund fornuft for både långiver og -tager. Derfor er det vigtigt for långiverne at have så gode kreditinformationer som muligt, siger Bo Rasmussen.

Experian har for eksempel udviklet værktøjer, så långivers ansatte får et samlet økonomisk overblik over låntager. Det er Bo Rasmussens forventning, at fokus i den offentlige debat fremover kommer til at dreje sig endnu mere om kreditgivning, og derfor er det en god idé for långiverne, at de er bedst muligt hjulpet.

Ny RKI-opgørelse i nøgletal (ultimo december 2022):
– 170.912 danskere er registreret i RKI ved udgangen af december 2022. Det er et fald sammenlignet med juni 2022, men en lille stigning siden opgørelse ved årsskiftet 2021/2022.

– Den samlede misligholdte gæld lyder på cirka 9,4 milliarder kr. – det er en bundrekord og et fald på ca. 2,4 milliarder kroner siden januar 2021. Til sammenligning var den samlede misligholdte gæld i januar 2014 på 16,9 mia. kr.

– Det gennemsnitlige skyldige beløb pr. person er 55.055 kr.

– I gennemsnit er hver enkelt dansker i RKI registreret med 2,58 sager med en gennemsnitlig beløbsstørrelse på 21.295 kroner.

– Region Sjælland er fortsat den region med den største andel af registrerede personer med misligholdt gæld: 4,37 procent af personer på 18 år eller derover i Region Sjælland står i RKI. Region Hovedstadens borgere er bedst til at undgå en registrering i RKI. Her er det kun 2,89 procent af befolkningen, der er i RKI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev