Sansemotorik – Det bedste til dit barn 
Hyldegårdsvej 27
2920 Charlottenlund
Tlf: 21 95 52 20
E-mail: ls@sansemotorik.NET

Hjernen er en forunderlig størrelse

De fleste skænker ikke motorik en tanke i hverdagen, men alle voksne har i deres tidlige barndom lært f.eks. at gå, hoppe, balancerer og gribe. Ordet motorik kommer af det latinske ord ‘motor’ og betyder bevægelse. Men udover bevægelse handler motorik også om sanser. Sanser og bevægelse påvirker nemlig hinanden og stimulerer hjernen. Når vi sanser overføres informationen til hjernen og vi reagerer. Hvis bevægelser gentages igen og igen overføres informationerne mellem sanserne og bevægeapparatet hurtigere, og skaber bl.a. mere sikre bevægelser. Og når bevægelserne kommer til at sidde “på rygraden” oplever barnet et stort løft i deres selvværdsfølelse, da de ikke længere skal koncentrere sig om bevægelserne, men i stedet kan fokusere på at lege eller lære. Det har vist sig, at børn der er velstimuleret sansemotorisk leger bedre og har det bedre både fysisk, psykisk og socialt.

Sansemotorik beskæftiger sig med tre primære sanser: labyrintsansen, følesansen og muskel-ledsansen, og sansemotorisk træning fokuserer netop på disse. “Sanse Motorik – det bedste til dit barn®”, er et koncept udviklet af Vibeke Schultz og består af flere afdelinger i hele landet. På Hyldegårdsvej i Charlottenlund ligger Gentofte/Østerbro-afdelingen, der til dagligt ledes og drives af sansemotoriske konsulent Lone Skakkebæk. Lones store interesse for børns kropslige udvikling og deres trivsel mærkes i hendes undervisning, hvor samarbejdet med forældrene prioriteres, så børnene får de bedste forudsætninger for udvikling.

Individuel og hold træning

Lone tilbyder både individuel træning og hold træning. Fokus i undervisningen er sanse-leg, så barnets udvikling styrkes. Legene er altid tilpasset de enkelte børns udviklingstrin, hvorfor holdene er inddelt i aldersgrupper. Klinikken har mange forskellige redskaber, så hvert enkelt barn bliver stimuleret og får de bedste betingelser for udvikling. Udover sanse-lege for børnene vil forældrene også få viden om relevant teori. Derudover tilbyder Lone også individuel træning, hvor der på baggrund af en udredning, der bl.a. tager udgangspunkt i barnets kropsholdning, muskelstyrke og de primære sanser, udarbejdes et individuelt træningsforløb med øvelser som forældrene kan udføre sammen med barnet derhjemme.

Mange børn, der starter i skolen, kan have svært ved at sidde stille og koncentrere sig. Kropslig uro og koncentrationsbesvær kan skyldes manglende integration af reflekser og problemer med sanseintegrationen. Vores sølvpartner, Sanse Motorik – det bedste til dit barn® har mange succeshistorier og specielt børn der starter i skole er blevet hjulpet.

Vores dreng på 7 år har siden han var spæd haft udfordringer i forhold til søvn og mad. Da han var et par år gammel fandt vi frem til han var mere sensitiv end gennemsnitligt – i perioder gjorde det, at det var svært at være ham. Han begyndte i skole – det gik faktisk fint – men i 1. Klasse, hvor man forventede mere “stole tid” – blev det svært for ham. Han havde svært ved at samle sig om opgaverne – fòr rundt på stolen og kunne ikke koncentrere sig. Han har på de 5 måneder [hos Sanse Motorik – det bedste til dit barn®] rykket sig meget. Kan bedre koncentrere sig i skolen og spiser bedre. Han har en større tro på han kan klare nye ting.

Lone Skakkebæk har mange års erfaring i arbejdet med sansemotorik og har taget flere kurser – både herhjemme, men også i udlandet om børn og bevægelse og motorik. Hun har dermed forudsætningerne for at hjælpe dig og dit barn med sansemotoriske udfordringer, så dit barn kan opleve et styrket selvværd og selvtillid.