Gentofte Kommune har påtaget sig ansvaret for at udvikle de nye værktøjer, juridiske rammer og økonomiske strukturer, der skal til for, at landets kommuner kan købe ind på en bæredygtig måde – og dermed komme nærmere målene i deres egne og regeringens klimaplaner.

Der kan nogle gange være langt mellem vision og virkelighed. Men nu kaster Gentofte Kommune sig ind i arbejdet for at virkeliggøre nogle af de klimamål, som kommunerne har sat sig.

Danmarks 98 kommuner køber hvert år ind for et trecifret milliardbeløb, som går til infrastrukturprojekter, mad til børneinstitutioner, kontorudstyr til tusindvis af ansatte, medicinsk udstyr til hjemmepleje og plejehjem og meget, meget mere.

Tidligere har det været økonomiske hensyn og “kvalitet for pengene”, der har været afgørende for de valg, der bliver truffet, når kommunerne svinger dankortet. Men siden december 2021 har Gentofte Kommune, sideløbende med mange andre kommuner, vedtaget at købe ind efter den tredobbelte bundlinje, hvor der bliver taget højde for både økonomi, klima-/miljø og sociale faktorer.

Udviklingen med et større fokus på klima og miljø er en del af overgangen til den cirkulære økonomi, hvor man ser økonomi som et kredsløb, hvor produkter bliver genbrugt eller genanvendt. En maskine, der i udgangspunktet er dyr, men til gengæld har en lang levetid, er typisk bedre for klimaregnskabet end en tilsvarende langt billigere maskine, der skal skiftes ud efter et par år. Men hvordan vejer man de faktorer op over for hinanden, når man sidder med ansvaret? Og hvordan regner man ud, hvad der giver bedst mening at investere i?

Den udfordring sidder indkøbere overalt i landets kommuner med. Og den skal de nye værktøjer, som Gentofte Kommune er i gang med at udvikle, hjælpe med at løse. Udviklingsarbejdet sker i regi projektet Circular Economy Beyond Waste, der er finansieret af midler fra EU’s LIFE-program. Og her har Gentofte Kommune altså ansvaret for delprojektet om cirkulære offentlige indkøb.

– Danske kommuner er en meget forskelligartet størrelse. Nogle har store indkøbsafdelinger med specialiserede teams, andre har enkelte medarbejdere, som køber ind til flere områder. De værktøjer, vi nu er i gang med at udvikle, skal kunne bruges af alle. Derfor vil vi etablere et samarbejde med en håndfuld kommuner af forskellig størrelse, som kommer til at teste og give feedback på værktøjerne, siger borgmester Michael Fenger.

Der er kommuner, der er kommet længere i arbejdet med at omstille til cirkulær økonomi end Gentofte – i hvert fald på det teoretiske plan. Men visionerne viser sig ofte svære at implementere i praksis. Det er den store nød, som Gentofte Kommune nu har sat sig for at knække på alle kommuners vegne:

– Vi sidder nok et sted midt i bussen, når det kommer til cirkulær økonomi. Så vi er flere steder lige så meget på bar bund som mange andre kommuner, og kender derfor de udfordringer, som omstillingen medfører. Det er ikke nemt. Og samtidig haster det, hvis vi skal nå i mål med vores ambitiøse klimamål. Så vi kommer virkelig til at asfaltere, mens vi kører i det her projekt, siger Michael Fenger.

Projektet startede i januar 2022 og skal være afsluttet med udgangen af 2029.

Læs mere om projektet Circular Economy Beyond Waste

Tilmeld dig vores nyhedsbrev