Charlottenlund Slot og skov
Jægersborg Alle 1 A
2920 Charlottenlund
Tlf: 35 88 33 00

Charlottenlund Slot blev opført til Christian VI’s søster Charlotte Amalie i årene 1731-1733. Slottet blev tegnet af arkitekt J. C. Krieger og fik navnet Charlottenlund. Slottet blev opført i en stor kvadratisk skov, direkte ned til Øresund. Skoven var tidligere blevet udlagt som kongelig dyrehave omkring 1600. På grund af skovens placering tæt på stranden havde skoven i mange år været et yndet udflugtsmål og var blevet et hjemsted for et varieret forlystelsesliv. 2015-09-12 16.13.30

Da den daværende kronprins Frederik – senere Kong Frederik VIII – overtog slottet valgte han at ombygge det, til dets nuværende udseende. Ombygningen foregik i 1880-1881 under kyndig supervision af arkitekt, professor og kongelig bygningsinspektør Ferdinand Meldahl. I 1883 blev slottet udbygget med kavalerfløjen, der skulle bruges til administration og tjenestefolk.

De tidligere tiders forlystelsesliv med traktørsteder og forlystelsestelte er helt forsvundet fra skoven. Dog videreføres en del af traditionen af Skovridderkroen.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev