Her er det nostalgiske tidsforløb om foreningens virke berettet af dens grundlægger, Jørgen B. Højager:

2009  Stiftende Generalforsamling
Bestyrelsen: Formand Jørgen Højager – Kasserer Christian Retien. Bestyrelsesmedlem Ole Nielsen. Udvalgsmedlemmer Bjarne Staun og Flemming Hoffmann. 

2010  Navnet MBG “Malte Badmintonklub Gentofte” ændres til til GMB  “Gentofte Malte Badmintonklub” 
Bestyrelsen: Fm. Jørgen, Kasserer Christian R.  Udv. medlemmer Bjarne Staun og Flemming Hoffmann.

2012  Klubben tilføres spillere fra Ældresagens CBK hold.
Medlemstal stiger fra 22 til 48.
GMB lejer nu baner tirsdag og torsdag – i CBK.
Bestyrelsen: Fm. Jørgen – Kasserer Christian R. Bestyrelsesmedlem Birgit Andreasen – Karsten og Ole Windfeldt. 

2013  GMB lejer nu også baner om onsdagen.

Tirsdagen 3 baner og torsdagen 5 baner med spilfordeling.
Bestyrelsen: Fm. Jørgen – Kasserer Christian R. Bestyrelsesmedlemmer Karsten – Birgit og Ole W.

2014 CBK hallen brænder (marts), og klubben flyttes til “Skovshoved Idrætsforening” hvor vi lejer baner tirsdag, onsdag og fredag

Bestyrelsen: Formand Jørgen – Kasserer Christian R. – Næstformand – Christian V. Bestyrelsesmedlemmer Birgit og Mogens Pedersen.
Fredagen kaldes “Fredagsklubben” og skal være åben for alle medlemmer.
Aktiv  reklame for klubben, i bl.a. Villabyerne, giver stor medlemsfremgang. 12 nye medlemmer som fordeler sig på tirsdagen og fredagen.
Klubben tildeles et beløb på 7,000 kr. fra Gentofte kommune  “Frivillig social Udvalg”  for første gang.

2015 Jørgen afgår som formand.
Christian V. tiltræder som ny formand.
Bestyrelsen: Formand Christian V.  Kasserer Christian R. – bestyrelsesmedlemmer  Birgit og Jørgen.
Onsdagen nedlægges.
Antal medlemmer: 51 aktive og 3 passive.

2016 Bestyrelsen

Fm. Christian V. Kasserer Jørgen – bestyrelsesmedlemmer Birgit – Jytte Børgesen og Stefan Fønss.
Christian R. udtræder af bestyrelsen efter mange år som kasserer og senere medlem.

2017 Klubbens navn ændres til “Gentofte Motionist Badmintonklub”
Bestyrelsen: Fm. Christian V. Kasserer Søren – bestyrelsesmedlemmer Jørgen Jytte og Rita I. Højland.
Samme bestyrelse. På GF vælges Henning Jacobsen som suppleant til bestyrelsen.

2018 Samme bestyrelse.

På GF vælges Henning Jacobsen som suppleant til bestyrelsen.

GMB fylder 10 år d. 27. maj.
Jubilæumsfest d. 6. juni.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev