Karl Iver Dahl-Madsen er redaktør og salgschef for Dit Gentofte

Mobi: 29638342, e-mail: kidm@byportalerne.dk