Fra 9. februar 2022 udvider Movia sin test af såkaldte intelligente stoppesteder, så endnu flere borgere kan få glæde af direkte information på mobilen om, hvornår busserne kører. I alt 500 stoppesteder, som betjener 22 buslinjer i Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre kommuner, bliver intelligente. Forsøget er en del af Movias digitale udviklingsplan, som skal gøre busturen nemmere for kunderne og sikre, at kommunerne kan give en bedre service til deres borgere.

Det er ikke helt til at se det. Men fra 9. februar 2022 vil der i seks kommuner på Sjælland være hele 500 nye såkaldt intelligente stoppesteder. Det sker, når stoppestederne udstyres med en beacon – en lille elektronisk enhed på størrelse med en tændstikæske, som kan tale sammen med kundernes mobiltelefoner. Dermed er vejen banet for, at kunderne kan få liveopdaterede køretider direkte på mobilen, når de venter på bussen ved stoppestedet. Alt man som buskunde skal gøre er at aktivere push-beskeder i rejseplanens app, så får man automatisk besked om, hvornår bussen kører, når man står ved stoppestedet.

Forsøget er et led i udmøntningen af Movias digitale udviklingsplan, som skal sikre mere digital trafikinformation til borgerne overalt på Sjælland som supplement til den trykte information. Forsøget er derfor også koncentreret om de stoppesteder, der ikke har en digital trafikinformationsskærm installeret. Dem er der ca. 11.300 af i Movias samlede geografi.

Den nye teknologi har potentialet til at kunne implementeres på alle Movias 13.500 stoppesteder og dermed servicere borgere med liveopdaterede køretider på en enkel og gnidningsfri måde uanset, hvor man ønsker at hoppe på bussen. På sigt er det også forventningen, at de intelligente stoppesteder vil kunne bruges til at give direkte information til borgerne om alt fra omlægninger ved større events, udgåede ruter, flyttede stoppesteder osv. Typer af informationer, som borgerne har brug for, fordi man måske først oplever, at noget ikke er, som det plejer, når man når ned til selve stoppestedet, og bussen ikke kommer.

Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner beder nu sammen med Movia borgerne om hjælp til at teste 500 intelligente stoppesteder. Kommunerne er udvalgt, fordi mange borgere her bruger busserne, og busservicen er præget af, at der ofte er trængsel på vejene. Liveopdateret trafikinformation er derfor særligt vigtigt for disse kommuners borgere, fordi bussernes egne positionsdata bruges live til at give information om, hvornår bussen kan forventes at være fremme ved stoppestedet.

Det intelligente stoppestedskoncept kaldes Smart Stop og bliver fysisk markeret på stoppestedet med en gul dråbeformet kort-markør, ligesom det kendes fra f.eks. Google Maps. De dråbedeformede markører vil også blive sat op på fortovet ved stoppestedet, når vejret tillader det.

Det er det tredje forsøg med intellegente stoppesteder, som Movia gennemfører siden 2019. En kundeevaluering af seneste forsøg med intelligente stoppesteder på knap 250 stoppesteder i Gladsaxe og Rødovre kommuner i 2020 viser, at næsten halvdelen af buskunderne oplevede, at Smart Stop er en fordel på stoppesteder, der ikke har digitale trafikinformationsskærme.

Forsøget lanceres med en fælles kundevendt informationskampagne i busserne i de seks deltagende kommuner.

CITATER

Brøndby Kommune “Det skal være nemt og attraktivt for Brøndbys borgere at tage det klimavenlige valg, som bussen er. Derfor er det spændende at få lov til at være med i et projekt om information til borgerne om bussernes ankomsttid. Med denne test får vi flere digitale informationsstandere, som har været et ønske for os. Vi ser gode perspektiver i projektet og ser frem til, hvordan det bliver modtaget af borgerne”, siger Brøndby Kommunes borgmester Kent Magelund. Gladsaxe Kommune “Vi har længe debatteret, hvordan vi har kunnet give vores borgere den bedste service på dette område. En løsning, hvor borgerne kan få direkte besked via deres mobiltelefon om, hvornår bussen kommer, lyder som et rigtig godt supplement, så vi er glade for fortsat at være en del af forsøget”, siger Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse. Glostrup Kommune “I Glostrup vil vi gerne styrke den kollektive transport og gøre det attraktivt og nemt for vores brugere. Derfor vil vi gerne støtte op om Movias forsøg med Smart Stop ved de busstoppesteder i kommunen, der ikke har digital trafikinformation installeret. Vi håber at vores busbrugere får glæde af denne ekstra service, som supplement til de løsninger, der allerede findes”, siger Glostrup Kommunes borgmester Kasper Damsgaard. Herlev Kommune “Vi ser frem til at få de intelligente stoppesteder til Herlev. Der er i forvejen gode muligheder for at komme rundt i byen med offentlig transport, og med den nye løsning bliver det endnu nemmere. Det er endnu et godt skridt på vejen mod at gøre offentlig transport mere attraktivt, så flest muligt benytter den. Det er både godt for klimaet og den enkelte forbruger”, siger Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Petersen. Hvidovre Kommune “Hvidovre Kommune vil altid gerne være med til at afprøve nye muligheder for at forbedre borgernes brug af busserne og understøtte de digitale muligheder. Det er vigtigt, at flere bruger vores busser og kollektive trafik, da det både reducerer den voldsomme trængsel på vores veje, mindsker trafikkens CO2 aftryk og mindsker luftforureningen – til gavn for vores fælles klima”, siger Kristina Young, formand for Hvidovre Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg. Rødovre Kommune “Vi vil gerne have flere over i den offentlige transport. Når vi vælger bilen fra, har det betydning for både den grønne omstilling og den vejstøj, som mange i Rødovre er berørt af. Derfor er jeg glad for, at vi kan hjælpe udviklingen af endnu bedre service i den offentlige transport på vej”, siger Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen. Movia “I Movia er vi optaget af at give vores kunder god besked. Det gør vi f.eks. med Rejseplanen, som man kan tilgå hvor som helst, men vi ved også fra vores kundehenvendelser, at der er nogle kunder, hvis opmærksomhed vi ikke fanger før de står ved stoppestedet. Dem vil vi også gerne kunne servicere på en god måde. Og så vil vi gerne kunne give digital service i en langt større geografi. De intelligente stoppesteder skal derfor ikke erstatte andre informationskanaler, men er et supplement, så vi kan nå endnu bredere ud med liveopdateret information til kunderne i relevante kanaler”, siger Movias adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, og hun fortsætter: “For mange kunder har det stor værdi, at de kan få beskeden om, hvornår bussen kører serveret direkte på mobilen uden selv at skulle slå op alle mulige steder. For dem vil de intelligente stoppesteder gøre en forskel. For andre er et opslag på rejseplanen det foretrukne. Vi vil gerne kunne servicere alle vores kunder, og derfor er vi interesserede i at samle erfaringer i stor skala”.

Fakta om test af Smart Stop

Smart Stop testes på:

71 stoppesteder i Brøndby Kommune 129 stoppesteder i Gladsaxe Kommune 57 stoppesteder i Glostrup Kommune 60 stoppesteder i Herlev Kommune 73 stoppesteder i Hvidovre Kommune 94 stoppesteder i Rødovre Kommune

I alt ca. 500 stoppesteder, hvor der ikke i forvejen er en digital skærm med information om næste bus. Forsøget løber frem til oktober 2022. Smart Stop testes på alle stoppesteder i de seks kommuner, som ikke i forvejen har digitale skærme. Movia vil meget gerne høre kundernes mening om Smart Stop og opfordrer derfor kunder i Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre til at sende deres feedback via en kontaktformular på moviatrafik.dk/smartstop

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev