Gentofte Kommune har fået fem millioner kroner af VILLUM FONDEN til at skabe nye lærings- og legerum i skolegårdene på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.

Med fem millioner fra VILLUM FONDEN vil Gentofte Kommune i løbet af 2020 realisere projektet ‘Lys, luft og æstetisk læring’ på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole. Målet er at skabe nye lærings- og legerum, der gavner elevernes trivsel og læring samt demokratiske dannelse gennem sanselige erfaringer og æstetiske processer. Forskning viser nemlig, at vi lærer bedst og skærper både selvbevidsthed og empati når vi bruger alle sanser.

Formanden for Skoleudvalget, Pia Nyring, er begejstret for nyheden om den generøse donation.

– Jeg vil gerne sende en kæmpe tak til VILLUM FONDEN, der med denne donation gør det muligt at skabe nogle helt nye rammer på de to skoler, der både vil komme læringen og trivslen til gode de to steder, siger Pia Nyring.

Formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Anne Hjorth, er enig:

– Det er en fantastisk nyhed, der gør det muligt at trække nogle af de værdier, der særligt forbindes med kunstens verden, såsom æstetik og kreativitet, ind i det faglige rum for læring, som vores skoler normalt forbindes med, siger Anne Hjorth.

Projektet skal skabes og konkretiseres i et samarbejde mellem kunster og landskabsarkitekt Rune Fjord, lysdesigner Light Bureau, Gentofte Ejendomme og lærere og elever på de to skoler.

Nyt redskab i lærernes værktøjskasse

Projektet understøtter konkrete ønsker og udviklingsindsatser, der allerede er i gang på de to skoler. På Skovshoved Skole supplerer projektet skolens planlagte arbejde med Fritidsklubbens og mellemtrinnets lokaler og udefaciliteter. På Tjørnegårdsskolen bakker projektet op om skolens generelle ambition om at skabe nye og anderledes læringsmiljøer, som indbyder til kreativitet og teknologiforståelse hos eleverne.

Projektet bygger videre på kommunens tidligere samarbejde med Rune Fjord Studio om læringsprojektet ‘MERE LYS’. Erfaringerne her viste, at eleverne havde stor gavn af et æstetisk samspil mellem undervisningens faglige indhold, pædagogik og læringsrum.

De nye læringsrum på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole skal tænkes ind i lærernes pædagogiske og faglige værktøjskasse. Rummene gør det blandt andet muligt at flytte den traditionelle klasseundervisning i fx dansk, matematik eller historie ud i nye omgivelser, så undervisningen suppleres af oplevelser af lys, skygge, regn, sol og elevernes egen bevægelse.

De nye gårdmiljøer forventes at være klar til brug i 2020.

Fakta:

– VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, som støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige og kulturelle formål i ind- og udland. VILLUM FONDEN er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen.

– Ledere af Tjørnegårdsskolen og Skovshovedskole og Gentofte Kommunes børnekulturkonsulent fungerer som arbejdsgruppe med ansvar for håndtering af fondsmidler, dokumentation og vidensdeling.

– VEGA landskab vil fungere som totalrådgiver og er ansvarlig for projektledelse og projektets fremdrift.

– Light Bureau bidrager med lysdesign

– Rune Fjord Studio står for kunst- og designfaglighed

Del på sociale medier

Skriv til Dit Gentofte

  Klik her
Holler Box