Friluftsrådet har uddelt 19,2 mio. kr. til projekter, der skal skabe bedre muligheder for friluftsliv. I Region Hovedstaden har 25 lokale friluftsprojekter fået 1,6 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Under coronanedlukningen er danskernes interesse for at komme ud i naturen steget markant. En rundspørge af KANTAR Gallup fra marts 2021 viste blandt andet, at 40 procent af befolkningen har opholdt sig mere i naturen under coronarestriktionerne i forhold til før krisen. Den interesse håber Friluftsrådet, at den seneste uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv kan være med til at imødekomme.

Der er uddelt 11,5 mio. kr. under de tre overskrifter: Flere ud i naturen, Sammen i naturen og Fordybelse i naturen. Her er der givet tilskud til lokale initiativer rundt omkring i landet, for eksempel flere shelterpladser og stier til friluftsliv.

“Vi oplever stor efterspørgsel på muligheder for at overnatte i det fri og flere stier til friluftsliv. Især under coronakrisen er der rigtig mange, der har fået øjnene op for de helt særlige oplevelser man kan få ude i naturen – og det endda uden mundbind. Det er dejligt, at vi med Udlodningsmidler til Friluftsliv kan imødekomme den stigende interesse, men der er stadig et stort behov for flere friluftsfaciliteter og stier derude,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Gode lokale initiativer skal skabe friluftsliv
I Region Hovedstaden har 25 lokale friluftsprojekter fået 1,6 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Blandt andet har Kajakklubben Nordhavn 2150 fået 300.000 kr. i tilskud til at anlægge flydende øer, der skal fungere som udflugtsmål for sejlende, roere, lystfiskere og som base for undervisning om natur og miljø for skoleklasser.

Derudover har DUI-LEG og VIRKE fået 48.100 kr. i tilskud til projektet “Nu bliver det vildt!”, hvor frivillige i 20 afdelinger rundt omkring i landet involverer børn, unge og familier i aktiviteter, der skaber øget biodiversitet og naturforståelse.

Sjælsø Kano og Kajak forening har fået 160.000 kr. i tilskud til et broanlæg, der giver mulighed for at sætte kanoer og kajakker i vandet. Derudover vil det også kunne bruges som udsigtsplads, hvor man kan nyde søen og dens fugleliv.

FDF F10 Solbjerg har fået tilskud til opstart af friluftsaktiviteter i den nære natur for børn og unge på
Frederiksberg.

FGU Vestegnen har fået 64.000 kr. i tilskud til en skolehave, som kan bruges af eleverne på den forberedende grunduddannelse. Her kan de unge på mellem 16 og 25 år lære om biodiversitet og spiselige afgrøder, og dermed få en større naturforståelse samt et bedre kendskab til planter og urter, der kan indgå i mad.

Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør Kommune har fået tilskud til etablering af faciliteter til udeundervisning på grønt område tæt ved skolen.

Dansk Vandrelaug i København har fået tilskud til produktion af videoer om tre vandreruter, der er særligt egnede for små børn.

Her kan du se listen over alle tilskud

Foto: ABW

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev