Hvad er aldersfordelingen på borgerne i Gentofte? Hvor mange borgere forventer vi bor i Gentofte i 2020, og hvor mange borgere boede der i kommunen i 1995?

Gentofte Kommune er landets 17. største med lige over 75.000 indbyggere.

Du kan finde tal og statistikker på følgende emner:

 • Befolkning: Befolkning, alders og husstandsfordeling samt prognose 12 år frem i tiden.
 • Boliger: Boliger, husstande og byggeri samt nedlæggelse og oprettelse af boliger.
 • Indkomst og skat: Udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og grundskyld.
 • Beskæftigelse og erhverv: Pendling, ledighed, uddannelse og beskæftigelse.
 • Miljø og trafik: Arealanvendelse, veje, renovation og vand.
 • Børn: Sundhedspleje, pasning, anbringelse, elever, klasser, tandpleje, ungdomsskole og musikskole.
 • Hjælp til familier: Forsørgelse, familieydelse, dagpenge og boligsikring.
 • Ældre: Praktisk- og personlig hjælp, institutioner og boliger samt boligydelse og pensioner.
 • Kultur og fritid: Aktiviteter for børn og voksne, antal pladser og bibliotek.
 • Valg: Folketingsvalg, regions- og kommunalvalg.
 • Nøgletal: Diverse nøgletal om kommunen.

Statistikkerne indeholder sammenligninger til kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet, hvor det er relevant.

Opdatering af statistik

Statistikoplysningerne i de enkelte tabeller opdateres efterhånden, som nye data bliver tilgængelige.

Seneste statistikker

Gentofte Kommune Statistikhæfte 2020 (pdf)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev