Ny mærkningsordning: 55 børneinstitutioner skaber bæredygtighed og biodiversitet på legepladsen

Der er blevet taget godt imod Friluftsrådets nye bæredygtighedsflag, som på et år er blevet hejst i 55 børneinstitutioner i hele landet.

Affaldssortering, kriblekrable-oaser og regnvandsbeholdere. Det er blot nogle af de tiltag pædagogerne har sat i gang sammen med børnene i 55 børneinstitutioner, som i år er blevet tildelt et nyt bæredygtighedsflag. Det er Grønne Spirer, Friluftsrådets grønne mærkningsordning, som uddeler flaget til daginstitutioner og dagplejere, der har gjort en særlig indsats for at introducere børnene til bæredygtighed, naturens mangfoldighed og en grøn hverdag.

“Bæredygtighedsflaget er noget helt nyt, som synliggør det gode, pædagogiske arbejde i børnehaverne. Det er utroligt, hvad der sker ude i de her institutioner. Børnene bygger kvashegn, sætter fuglekasser op, planter spiselige planter, træer og blomsterenge. De genbruger regnvand og komposterer affald. Samtidig lærer de selvfølgelig en masse og bringer de gode initiativer med hjem. Man behøver faktisk ikke at være mere end to år for at passe på vores natur og klima. Det er vi mange, der kan lære noget af”, siger Ida Kryger, der er projektleder for Grønne Spirer i Friluftsrådet.

Grøn indsats i børnehøjde Grønne Spirer har siden 2006 uddelt Grønne Spirer Flaget til dagtilbud, der opfylder bestemte kriterier ift. natur, udeliv og naturdannelse. Indsatsen tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor bæredygtighed introduceres sammen med trivsel og leg. Derfor arbejder Grønne Spirer med at skabe naturglæde og læringsmiljøer udenfor, invitere naturen ind på legepladserne og børnene ud i naturen. I alt har 302 danske dagtilbud fået tildelt et grønt flag i 2022, og med det nye Grønne Spirers Bæredygtighedsflag sættes der nu yderligere fokus på, at nærhed til naturen skaber nysgerrighed, viden og ansvarsfølelse hos såvel børn som voksne.

“Vi er stolte af, at 55 dagtilbud allerede i det første år har sat så mange bæredygtige initiativer i gang. Det giver en fælles glæde og inkluderer alle, når børn og voksne er sammen om at fylde komposten, beplante legepladsen til gavn for biodiversiteten, spise af naturen og lave legetøj af genbrugsmaterialer”, siger Ida Kryger.

Krav til bæredygtig mærkning For at kunne søge om Grønne Spirers Bæredygtighedsflag skal børneinstitutionen konkret have arbejdet med at gøre hverdagen grønnere i mindst fire måneder – f.eks. lavet regnvandsopsamling, kvashegn, ladet naturen rode, indført en byttebiks, sået en blomstereng, skabt smådyrsoaser, sat fuglekasser op eller komposteret frokostresterne. Mindst en medarbejder skal have deltaget i et kursus eller en konference med fokus på bæredygtighed eller vild legeplads i børnehøjde. Og forældrene skal informeres og eventuelt involveres i de grønne initiativer.

Læs mere på https://groennespirer.dk/baeredygtighedsflag

De 55 bæredygtighedsflag er hejst i 37 forskellige kommuner.

Find kontaktoplysninger på de 55 børneinstitutioner med bæredygtighedsflag her.

I alt har 302 børneinstitutioner modtaget Grønne Spirer Flaget i 2022.

Kontakt for mere information Ida Kryger, projektleder for Grønne Spirer i Friluftsrådet, tlf. 24657099 eller ikr@friluftsraadet.dk

Tre eksempler på bæredygtige projekter

I Naturbørnehaven Nyborg opsamler de regnvand til deres egen køkkenhave, hvor de dyrker økologiske grøntsager. De afholder genbrugsloppemarkeder og har omlagt græsplænen til vild bevoksning. Børnehuset Skoven i Taastrup har anlagt et dødebur i deres skov, hvor børnene har fulgt nedbrydningen af en ræveunge, en snegl og en musvit. De har også indhegnet institutionen med levende hegn. Børnehuset Overvænget i Randers har arbejdet med FN’s Verdensmål 15, livet på land, og sået masser af grøntsager til eget brug. De har også afskaffet alt engangsmateriale og lavet kreative kunstprojekter i uderummet med naturens egne materialer.

Find flere eksempler fra de 55 daginsitutioner her.

Friluftsrådet udvikler friluftslivet, formidler natur og bæredygtighed og forbedrer rammerne for at opleve naturen. Visionen er: Friluftsliv for alle – i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag. Friluftsrådet er friluftsorganisationernes paraply og administrerer desuden udlodningsmidler til friluftsliv.

Læs mere på www.friluftsraadet.dk

Friluftsrådet, sekretariatet – Scandiagade 13 – 2450 København SV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev