Sundhedsstyrelsen sender sammen med Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne en appel til landets gymnasier og erhvervsskoler om at skabe en sundere og mere inkluderende festkultur.

Foto ABW

Det er muligt at ændre festkulturen, så alkohol fylder mindre, når teenagere starter på en ungdomsuddannelse, og når der generelt holdes fester og arrangementer på skolen. Sådan lyder budskabet i et fælles brev fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og DEG–Lederne (Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier) til landets ungdomsuddannelser.

”Nye tal fra Trygfonden viser, at det faktisk er hele seks ud af ti unge, der mener, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab på en ungdomsuddannelse, hvis man ikke drikker. Heldigvis har mange ungdomsuddannelser de senere år taget mere ansvar for at sikre en sundere og mere inkluderende alkoholkultur, men vi skal have flere med. For de unges skyld,” siger enhedschef Niels Sandø og fortsætter:

”Danske unge drikker meget alkohol, og de begynder at drikke tidligt. Vi ved, at alkohol er skadeligt for børn og unge, og at det kan påvirke deres indlæring. En del unge oplever, at fester og samvær, hvor alkohol fylder meget, ekskluderer dem fra fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at vi får ændret den nuværende festkultur, der har fokus på at drikke sig fuld, og i stedet får en festkultur, der har fokus på det sociale, og som kan inkludere alle elever. Og her har ungdomsuddannelserne, sammen med forældrene, en nøglerolle i forhold til at sætte rammerne,” siger enhedschef Niels Sandø.

Vigtigt at forældrene støtter op om skolernes initiativer
Opfordringen fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og DEG-Lederne lyder, at der ikke er alkohol i den første tid efter sommerferien. Det betyder, at ungdomsuddannelserne arbejder for, at fester og andre arrangementer, som er arrangeret af skolerne eller tutorer, er helt alkoholfri indtil ultimo september, og at dette gælder for alle årgange på skolerne. Ligeså er opfordringen, at introture også er alkoholfri. Det giver mulighed for, at eleverne kan knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at alkohol bliver omdrejningspunkt for fællesskaberne og festerne.

”Vi håber, at forældrene vil støtte aktivt op om indsatsen. Vi ved, at deres holdning har stor betydning for deres barns alkoholvaner. Derfor indeholder brevet også en opfordring til, at skolerne og de nye elevers forældre sammen taler om, hvordan de kan styrke skolens bestræbelser om at etablere gode fællesskaber. Altså, hvor alle elever kan føle sig trygge og velkomne, og hvor sociale arrangementer ikke har alkohol som omdrejningspunkt,” siger Niels Sandø.

Samtidig lægges der i brevet op til, at også studieture og andre arrangementer, der foregår udenfor skolen, men som er arrangeret af skolerne, er helt alkoholfri for eleverne, og at skolerne desuden drøfter, hvordan personalet kan fungere som rollemodeller for, at fester og fejringer kan foregå uden alkohol.

”Vi ved, at en kulturforandring, som den vi opfordrer til, kan blive mødt med modstand og bekymring for, om alkoholfri arrangementer vil føre til manglende deltagelse fra eleverne. Men der er efterhånden mange ungdomsuddannelser, som har gode erfaringer med at arbejde med deres alkohol- og festkultur på forskellige måder. Derfor er der mange gode eksempler og erfaringer at dykke ned i sammen med eleverne, så I sammen kan have samværet og ikke alkohol som fokus,” siger Niels Sandø.

Brev fra Sundhedsstyrelsen, DEG-Lederne og Danske Gymnasier om alkohol på ungdomsuddannelser: Kære direktører og rektorer

Fakta om unges alkoholforbrug

Gode råd til forældre om unge og alkohol: ‘Du skal lære dit barn mange ting, men ikke at drikke’

Trygfonden: Befolkningens holdninger til alkohol og forebyggelse

Kilde Sundhedsstyrelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev