8 principper for udvikling af byens rum

I opgaveudvalget Byens Rum – Rammer om fællesskaber har borgere og kommunalpolitikere sammen skabt et værktøj til at udvikle byens små og store rum.

Byrummene i Gentofte Kommune skal indrettes klogt, hvis knap 75.000 borgeres forskellige behov skal opfyldes, og byen samtidig skal invitere til samvær og fællesskab i bæredygtige rammer.

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget opgaveudvalget Byens Rum – rammer for fællesskabers bud på måder at udvikle byens rum på.

Udvalget har formuleret 8 principper for indretning af nuværende og fremtidige byrum, som er væsentlige for byrummenes anvendelse og for opnåelse af gode oplevelser og livskvalitet. Målet er, at kommunens mange forskellige byrum også fremadrettet skal invitere til samvær og fællesskab i bæredygtige rammer.

– Den måde, vi bruger byens rum, ændrer sig over tid. Vi skal derfor løbende tilpasse byen til brugernes behov og imødekomme behovene for plads til både aktivitet og leg, til naturen og ideerne, til festerne og fordybelsen, udtaler formand for opgaveudvalg Byens Rum – rammer for fællesskaber, Kristine Kryger.

Alle principperne skal ikke bruges alle steder, men anvendes der, hvor de giver mening, når et byrum skal udvikles.

– Med de otte principper har vi fået et fælles sprog omkring de væsentligste elementer i udvikling af byrum. Jeg glæder mig til at arbejde med, hvordan vi udbreder dette værktøj, så vi får endnu flere gode og kvalificerede dialoger om udviklingen af vores pladser, parker, bytorv med videre, udtaler Kristine Kryger.

Principperne er både til inspiration og som værktøj for borgere, foreninger, kommunen og alle andre, der ønsker at udvikle byens rum, så de danner gode rammer om fællesskaber nu og i fremtiden.

Viktoria Akishina er en af medforfatterne til de 8 principper som medlem af opgaveudvalget Byens Rum – rammer om fællesskaber. Hun er 17 år, elev på Gl. Hellerup Gymnasium og så er hun optaget af, at byen har plads til alle.

– Jeg håber, at principperne vil blive tænkt ind i fremtidige løsninger, så når Gentofte Kommune eller andre skal udvikle et område, så har de principperne i tankerne for at kunne opfylde de behov, der gør byen god for alle.

Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber har gennem feltstudier, inspirationsoplæg og drøftelser undersøgt, hvordan forskellige typer af byrum fremtræder og fungerer, og hvad der har betydning for, at de kan danne rammer om fællesskaber ud fra overvejelser om, hvordan vi er sammen, og hvad vi er sammen om.

Faktaboks:

8 principper

Alle principperne skal ikke bruges alle steder, men anvendes der, hvor de giver mening – et eller flere af principperne i forhold til et givent byrum.

– Aktivitet Vi skaber byrum, der inviterer til aktivitet

– Ro og fordybelse Vi skaber steder til ro og fordybelse i byens rum

– Multifunktionalitet Vi indretter byrum til multifunktionel anvendelse

– Midlertidighed Vi giver plads til midlertidige aktiviteter i byens rum

– Bæredygtighed og natur Vi indretter byens rum bæredygtigt og med natur

– Tryghed Vi gør det trygt at opholde sig i byens rum

– Tilgængelighed Vi gør byens rum tilgængelige for alle

– Adfærd Vi viser hensyn til hinanden i byens rum

Tilmeld dig vores nyhedsbrev