83 pct. af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med flextrafik

Flere end otte ud af ti brugere af flextrafik er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med Movias flextrafik i 2021. Det fremgår af den årlige kundetilfredsheds-undersøgelse af flextrafik, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia.

Langt de fleste kunder – 83 pct. – er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med Movias flextrafik. Alle syv kørselsordninger under flextrafik lever op til målsætningen om, at mindst 80 pct. af brugerne skal være tilfredse eller meget tilfredse.

Den årlige undersøgelse ligger på niveau med resultaterne i 2018 og 2019, hvor andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder lå på henholdsvis 82 og 84 pct. Sammenligner man med 2020, hvor kundetilfredsheden var ekstraordinær høj, er der sket et fald på fem procentpoint fra sidste år til i år. Ordningen flexpatient i Region Hovedstaden skiller sig positivt ud med hele 88 pct. tilfredse eller meget tilfredse kunder.

Movia spørger blandt andet om kundernes tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man bliver afhentet og ankommer som aftalt, om kunderne føler de har en tryg og sikker rejse, og om flexbilerne fremstår rene, vedligeholdt og sikre. Og trods et mindre fald i tilfredsheden konkluderer Megafon, at brugerne sætter stor pris på eksistensen af kørselsordningerne.

Movias direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann, hæfter sig ved, at kunderne overordnet er godt tilfredse med flextrafik, også selvom kundetilfredsheden er faldet fra et generelt højere niveau sidste år.

“Langt de fleste af vores kunder er godt tilfredse med flextrafikken, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi kan se, at tilfredsheden er faldet, når det gælder rettidighed og tryghed. I forhold til trygheden må vi nok se i øjnene, at corona epidemien har spillet ind. Ikke alle kunder har været glade for, at vi i 2021 gik tilbage til samkørsel efter en periode med solokørsel som følge af Covid-19 smitten og myndighedernes retningslinjer,” siger Camilla Struckmann.

Direktøren for Kommerciel og Kunder peger også på, at rettidigheden har været under pres i 2021.

“Det er blevet vanskeligere for operatørerne at rekruttere chauffører med de rette kvalifikationer. Movias flextrafik operatører har siden sommeren 2021 oplevet udfordringer på dette område. Og kunderne har desværre kunnet mærke, at manglen på chauffører og vogne har haft indvirkning på rettidigheden. Det er vi selvfølgelig kede af, og vi gør alt, hvad vi kan for at få løst udfordringerne i forhold til manglende vogne og chauffører. Det er desværre et problem, der også er kendt fra andre brancher,” siger Camilla Struckmann.

Fakta

Megafons undersøgelse er gennemført 4. oktober 2021 til 11. oktober 2021 og baserer sig på 1.000 telefoninterviews. Når kunderne bliver spurgt til den seneste tur, er der en meget høj tilfredshed og højere end den generelle tilfredshed med flextrafik. Hele 95 pct. af kunderne er helt eller delvist enige i, at bilen ved den seneste tur fremstod vedligeholdt, ren og sikker. Mens 94 pct. vurderer, at chaufføren fremstod imødekommende og velsoigneret. 95 pct. svarer, at de er delvist enige/helt enige i, at chaufføren kørte forsvarligt. Og 98 pct. følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under den seneste tur. 82 pct. af kunderne giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad generelt oplever, at Movias flextrafik giver dem en tryg og sikker rejse. Mens 6 pct. af kunderne i mindre grad eller slet ikke er enige. Et isoleret set godt resultat, vurderer Megafon, der medregner, at faldet på fem pct. points sker i forhold til sidste års høje niveau, hvor 88 pct. oplevede en tryg og sikker rejse med flextrafik. Langt de fleste kunder – syv ud af 10 – synes, at chaufføren i høj grad eller meget høj grad yder en god service. Sammenlignet med sidste år er der tale om fald i tilfredsheden fra 80 til 72 pct. af kunderne, der på dette punkt er tilfredse eller meget tilfredse. 75 pct. af kunderne mener, at Movia i høj grad eller meget høj grad er gode til at hente og bringe til tiden. Sidste år angav 84 pct. af kunderne, at de var tilfredse eller meget tilfredse. Selvom der er tale om fald i tilfredsheden på flere områder, fremhæver Megafon, at flextrafik helt grundlæggende klarer sig godt og opnår flotte resultater for tilfredsheden blandt sine brugere. Der er således tale om en udvikling, hvor tilfredsheden er faldet fra et meget højt niveau, til et niveau, hvor den stadig må beskrives som tilfredsstillende.

Kontaktinformation

Movia Presse, telefon: 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri – mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

TRAFIKSELSKABET MOVIA Gammel Køge Landevej 3 – 2500 Valby – presse@moviatrafik.dk – Tlf: 36 13 20 10

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev