Bedre muligheder for at træffe egne valg, flere muligheder for at lære og øve sig uden hele tiden at blive bedømt og større indsigt i at gode liv kan nås på mange måder. Sådan lyder det fra opgaveudvalg, der ønsker opgør med tidens præstations- og perfekthedskultur, der sætter unges trivsel under pres.

Mange unge i Gentofte Kommune trives og har et godt ungeliv. Men en stigende andel føler samtidig, at deres trivsel er under pres på grund af egne, samfundets, de voksnes eller vennernes høje forventninger til præstation og perfekthed. De unge føler, at barren er sat så højt, så de aldrig rigtig kommer i mål. Flere tvivler på, om de er gode nok uanset hvordan de præsterer – og for nogle kan det resultere i stress, angst og psykiske udfordringer m.m.

Det forhold fremgår blandt andet af Ungdomsprofil 2020 (Center for Ungdomsforskning), og genfindes også i nationale undersøgelser – men nu er der måske løsninger på vej. Et opgaveudvalg af unge og politikere har netop afleveret deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune efter et års arbejde.

Anbefalingerne rummer fem målsætninger: Plads til at træffe egne valg, rum til at lære, udvikle og øve sig, rammer for venskaber, styrke i forskellighed og mange veje til gode liv. Hver målsætning er samtidig suppleret med en række konkrete idéer til handlinger og spørgsmål, der kan inspirere til samtaler om, hvordan unge, forældre, lærere m.fl. kan støtte op og sikre de unges trivsel.

Ændringer på mange niveauer

Andreas Weidinger, der er formand for opgaveudvalget, glæder sig over resultatet, der blandt andet er fremkommet på baggrund af input fra unge, forældre, fagprofessionelle og eksperter.

– Opgaveudvalget har inddraget en masse mennesker og viden, der har været med til at forme de endelige anbefalinger. De peger på, at der bør ske ændringer på samfundsniveau, ude på skoler og uddannelsesinstitutioner, i forenings- og fritidslivet – og at vi også i familierne skal have modet til at tage snakken om præstations- og perfekthedskultur, siger Andreas Weidinger, og fortsætter:

– Vi søger ikke at fjerne selve det at præstere, men vi ønsker en anden balance, hvor unge får plads til reflektion, plads til at øve og lære og samtidig, at alle unge kan være en del af trygge fællesskaber, hvor de ikke er bange for at blive ekskluderet, fordi de ikke præsterer på topniveau hele tiden, siger Andreas Weidinger, der glæder sig til det fremadrettede arbejde:

– Nu skal vores anbefalinger blive til konkret virkelighed på tværs af Gentofte, så vi får løftet trivslen for vores børn og unge.

Anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig kan læses på gentofte.dk/ungestrivsel og vil til efteråret blive formidlet til unge, forældre og fagprofessionelle. Den 2. september inviterer opgaveudvalget desuden til dialog om præstations- og perfekthedskultur på festivalen Gentofte Mødes.

Udpluk af anbefalinger fra opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig

Anbefaling: Rammer for venskaber

Vi er på rette vej når:

Unge oplever glæden og trygheden i nære relationer, der bygger på ærlighed, fortrolighed og respekt for forskellighed. Relationer, hvor forskellighed opleves som en styrke, og hvor en konstruktiv konfliktløsning ligefrem kan bidrage til at knytte tættere bånd til hinanden. Voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer unge til at skabe og vedligeholde robuste fællesskaber, hvor alle gør deres bedste for at være en god ven. voksne omkring unge skaber rammer for præstationsfrie fællesskaber, hvor unge trygt kan være sig selv og udvikle gode venskaber.

Udpluk af ideer til handlinger:

Tilbyd forældre indsigt i ungdomskulturen og mulige trivselsudfordringer, og giv værktøjer, der klæder forældre på til at indgå i en åben, støttende og udfordrende dialog med unge. Etabler forpligtende samarbejder og fælles aftaler mellem skole/ungdomsuddannelse og forældre for at skabe gode rammer for unges fællesskaber. Gå i dialog med foreningslivet om, hvordan der kan skabes mulighed for, at unge kan deltage i aktiviteter og ‘hyggesport’ uden et konkurrenceelement. Aktiviteter, hvor trænernes fokus er på det sociale, på fællesskabet og på fastholdelsen af unge i foreningslivet.

Anbefaling: Plads til at træffe egne valg

Vi er på rette vej, når:

Voksne omkring unge skaber rammer for nærvær og dialog om valg og prioriteringer i hverdagen Voksne omkring unge støtter unges valg og anerkender, at et fravalg kan være et tilvalg Unge kan mærke efter, prioritere og vælge til og fra

Udpluk af idéer til handlinger:

Tal om SoME og skab bevidsthed og dialog om sociale medier, digital dannelse og god tone på nettet Alle skoler og ungdomsuddannelser skal have en politik for brugen af mobiltelefon og sociale medier på skolen, herunder mulighed for device-fri zoner i skolen og evt. to måneder uden smartphone, for at prioritere nye fællesskaber. Tilbyd unge mulighed for at få støtte og hjælp fx gennem anonym rådgivning, dialog med forældre og uddannelsesvejledning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev