Alt for mange krydser sporet ulovligt på stationer i Hovedstadsområdet.

Foto ABW

Det er ulovligt og livsfarligt at krydse jernbanen andre steder end i de autoriserede overgange. Hellerup Station og de to S-togsstationer i Hundige og ved Dybbølsbro er nogle af de steder i landet, hvor problemet er størst. Derfor sætter Banedanmark nu særlig fokus på sikkerheden med en målrettet indsats i første halvdel af 2024.

Hvert år dør mellem fem og otte personer, fordi de bliver påkørt af et tog. Samtidig blev der i 2023 rapporteret 1420 tilfælde, hvor personer opholdt sig ulovligt i sporet. Det svarer til mere end fire situationer dagligt, hvor et tog har været tæt på at ramme en person.

Flere steder i Hovedstadsområdet sker det ofte, at passagerer krydser sporene, eller at andre befinder sig i eller omkring jernbanen uden at have et lovligt ærinde.

Det gælder blandt andet på Dybbølsbro Station samt på stationerne i Hellerup og Hundige.

På Hellerup Station, hvor der både kører S-tog og fjerntog, krydser rigtig mange passagerer sporet fra perron 1 og over til perron 2, mens det på Dybbølsbro er både sporkrydsere og personer, der vandrer rundt på baneterrænet mellem Dybbølsbro og København H. Det kan være flaskesamlere eller unge og feststemte mennesker.

I Hundige krydser mange sporet ulovligt for at komme fra husene på østsiden og over til indkøbscentret Waves.

“Uanset hvad årsagen er, så er det dumt, livsfarligt og ulovligt at krydse sporet på andre steder, end man må. Toget kører hurtigere, end du tror, og el-togene, som der kører mange af, er nærmest lydløse. Stationerne i Hovedstadsområdet har gangbroer eller gangtunneler med elevatorer, så der er ingen grund til at sætte livet på spil for at spare et par minutter,” siger Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark.

Asfaltfolie og plakater
Hellerup, Dybbølsbro og Hundige er tre af de ti stationer i Danmark, hvor problemet er størst, og hvor Banedanmark sætter fokus på sikkerheden. Det sker blandt andet med asfaltfolier på perronen i et forsøg på at forstyrre og tale til passagererne i situationen, hvor de kunne finde på at krydse sporet samt en digital indsats.

“Vi vil meget gerne ændre både folks adfærd og opfattelse af, hvad der er farligt og lovligt. Skilte, hegn, asfaltfolier og pyramidemåtter er nogle af de elementer, vi kan benytte – afhængig af forholdene på den enkelte station. Det bedste våben er, når alle forstår alvoren og kun krydser jernbanen ved de autoriserede overgange og kun krydser jernbanen, når man må,” siger Martin Harrow.

Traumatiserende for lokomotivførerne
Hos Dansk Jernbaneforbund er man også stærkt bekymret over udviklingen og understreger, at samtidig med at man udsætter sig selv for fare, så er det også en rystende oplevelse for lokomotivføreren.

“Sporløbere spiller hasard med deres eget liv, men de gambler også med mine kollegaers psykiske helbred. Det tager tid at bringe et tog til standsning, og lokomotivføreren kan ikke bare svinge udenom. Det er ødelæggende for psyken, og hvert år har vi kollegaer, der må stoppe som lokomotivfører efter ulykker eller nærved-ulykker,” siger forbundsnæstformand for Dansk Jernbaneforbund, Ebbe Drögemüller.

Fakta:

  • I 2023 var der 1420 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet på landsplan. Antallet af indberetninger er steget eksplosivt i 2022 og 2023 sammenlignet med tidligere år.
  • På Hellerup Station har der de to seneste år været 37 hændelser, mens der på Dybbølsbro og Hundige har været 26 hændelser på hver station. Det forventes at antallet af faktiske hændelser er højere, da der er et vist mørketal.
  • Der bliver i første omgang sat ind med forskellige tiltag på ti af de stationer, hvor problemet er størst: Roskilde, Dybbølsbro, Kolding, Vejle, Hellerup, Hundige, Slagelse, Hjørring, Tureby og Gadstrup.
  • De stationer, hvor der er flest tilfælde, og hvor der er sket den største stigning i antallet af tilfælde, gennemgås kvartalsvist af en gruppe i Banedanmark for at se, om der kan gennemføres tiltag, som kan reducere trafikken over sporet.
  • Det er typisk på og omkring stationerne, at hændelserne foregår, og ofte er det passagerer, der krydser sporet ulovligt, fordi de skal nå et tog.
  • Det er især i de sene eftermiddagstimer mellem klokken 16 og 20, at folk vælger ulovligt at krydse sporene.

Kilde. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev