Det er med blødende hjerte, at boghandlerkæden Arnold Busck nu lukker alle sine butikker og har indgivet konkursbegæring til Skifteretten.

Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. COVID-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt.

Bøger, foto: ABW

Siden midten af marts har Arnold Busck kædens butikker været lukket ned helt eller delvist, og medarbejdere har været hjemsendt, og selvom strøgbutikkerne igen er åbnet ved indgåelse af frivillige aftaler om arbejdstider med loyale medarbejdere, har det ikke været muligt at få stillet den fornødne likviditet til rådighed i det omfang, det har krævet for at kunne finansiere den manglende omsætning.

Arnold Busck har haft adgang til at søge hjælpepakker til faste omkostninger, men således som disse regler er udfærdiget, så vil Arnold Busck kun blive kompenseret i meget begrænset omfang for de faste omkostninger som følge af nedgangen i omsætning. Arnold Busck har som mange andre virksomheder endvidere kunnet søge delvis lønkompensation. Arnold Busck har imidlertid endnu ikke modtaget udbetaling fra de omtalte hjælpepakker, da sagsbehandlingen tilsyneladende har varet meget længere end forventet.

Disse hjælpepakker ville imidlertid under alle omstændigheder ikke kompensere Arnold Busck for de meget store tab, som Arnold Busck er blevet påført under COVID-19. Havde Arnold Busck haft mere likviditet at stå imod med, havde situationen måske været en anden, men det har virksomheden desværre ikke, hvilket blandt andet skyldes en for virksomheden ødelæggende proces omkring implementering af et nyt ERP-system for nogle år siden.

Afviklingen af konkursboet vil blive varetaget af advokat Peter W. R. Krarup fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen, hvortil al fremtidig henvendelse skal ske.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev