Gentofte Kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om badning:

På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet i fx kajak.

Der er konstateret en lækage på en overløbsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Det betyder, at når det regner kraftigt sker der udledning af spildevand. Efter samråd med embedslægen fraråder Gentofte Kommune derfor badning ved Skovshoved Havbad.

Udførte test af afløbssystemet omkring havnen viser, at der er en utæthed på overløbsledningen ca. 70 m fra kysten. Overløbsledningen bruges når det regner kraftigt og har udløb 1,6 km fra kysten. Vandkvaliteten vil hurtigt kunne ændre sig ved kraftig regn, da udløbsledningen i givet fald vil blive taget i brug.

Kommunens vandforsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk med at få tætnet ledningen. Men ledningen er placeret således, at der er store udfordringer i at kunne udføre arbejdet. Novafos er nu ved at have lokaliseret, hvor præcist utætheden på udløbsledningen er, og går nu videre med næste fase af arbejdet.

Det der kommer til at foregå over de næste uger (uge 42-44) er følgende:

De to pontonbroer ved kajakpladsen flyttes, så der kan arbejdes over udløbsledningen.

Nordic Marines skib ankommer i løbet af uge 42, hvorfra dykker- og entreprenørarbejdet skal foregå. Der opsættes afspærringer og indrettes arbejdsplads, så arbejdet kan gennemføres.
Hvis arbejdet går som planlagt, og omfanget af lækagen på ledningen ikke viser sig værre eller mere kompliceret end hvad viden nu tilsiger, kan det samlede arbejde forventes at vare 2-3 uger alt efter vejrforholdene.

Badning frarådes indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god.

Vi opfordrer borgerne til at respektere den nødvendige afspærring under Novafos’ arbejde samt i forhold til badevandskvaliteten at holde øje med opsatte skilte og tjekke flagstatus på badevand.dk.

Ønskes yderligere oplysninger, henviser vi til Natur og Miljø tlf. 78 76 02 04 eller Novafos’ vagttelefon 44 20 80 80.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev