I øjeblikket får Gentofte Kvæggræsserlaug flere henvendelser ang. kvæget som afgræsser engene ved Gentofte Sø og i Ermelunden. Kvæget, som lauget har haft siden foråret, er nu kørt til slagtning efter en god og varm sommer. Men Gentofte kvæggræsserlaug forsikrer os om, at der kommer kvæg igen til foråret.

De 11 Galloway kvier og tyrekalve spiller nemlig en vigtig rolle i at øge biodiversiteten på de åbne enge. Idet de æder beplantningen og styner træerne, så hindrer vi, at der skabes skov og tæt beplantede områder på engene. Vi vil gerne have åbne engarealer med plads til en mere forskelligartet fauna og et rigere fugleliv. Når kvæget æder sig gennem græsset og sivene, bliver der lys og plads til andre arter, og især vores flotte orkideer. Med kokasserne bliver frøene automatisk spredt på et større område til glæde for naturen nu.

Gentofte Kvæggræsserlaug, som er en frivillig forening med 145 medlemmer, fik overrakt Gentofte Miljøpris i 2021 som en anerkendelse for det lokale arbejde med naturpleje. Udover naturpleje afholdes der også flere arrangementer, om året hvor den årlige høstfest er højdepunktet for medlemmerne, hvor vi smager på kødet og har en hyggelig aften.

Rent praktisk kan man støtte Gentofte Kvæggræsserlaug og den lokale naturpleje ved at melde sig ind i lauget. Det koster 50 kr. og tilmelding sker på www.genko.dk/indmeld . Når man er medlem, deltager man i lodtrækning af gratis indmad og får mulighed for at kunne kød fra de slagtede dyr. 

Læs mere på www.genko.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev