Beredskab Øst indførte afbrændingsforbud op til Sankt Hans, grundet lang tids tørke og meget høje temperaturer. Forbuddet var gældende for afbrænding af Skt. Hans bål og brug af ukrudtsbrænder. Der har ikke været forbud mod brug af grill.

”Selvom Beredskab Øst allerede på nuværende tidspunkt har haft flere udrykninger til naturbrande i år end sammenlignet med tidligere år, ser det alligevel ud til, at borgerne i vores område har forstået forbuddet” siger sekretariatschef Ole Gregersen.

”Vores sekretariat har haft mange henvendelser fra borgere, som har spurgt ind til forbuddet. Det tolker vi som om, at borgerne tager det meget seriøst og hellere vil spørge en gang for meget end at gøre noget galt, og de naturbrande vi har haft, har ikke været på grund af ukrudtsbrændere”.

Beredskab Øst appellerer til, at borgerne fortsætter med at bruge deres sunde fornuft, selvom afbrændingsforbuddet ophæves.

Der skal altid udvises omtanke og forsigtighed, når der anvendes åben ild.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev