Hegelsvej 23 – billede fra Foreningen Historiske Huse

På Hegelsvej 23 i Charlottenlund ligger et bevaringsværdig hus fra 1949, der som et af de første i landet mandag 20. marts blev prydet med en plakette med teksten ”Bevaringsværdig – Danmarks Kulturarv”.

Plaketten blev sat på husets ydermur ved en lille ceremoni mandag, hvor der udover husets ejer, Andreas Karberg også var deltagere fra foreningen Historiske Huse.

Det er netop foreningen Historiske Huse, der 20. marts lancerede den nye plakette til at sætte uden på de bevaringsværdige huse i hele Danmark. Plaketten skal minde ejeren om og fortælle forbipasserende, at her ligger et hus med særlige arkitektoniske kvaliteter – og samtidig skal den øge begejstringen og stoltheden over områdets særlige kvaliteter hos kvarterets og byens borgere. Det er også ambitionen, at initiativet formår at sætte husene på dagsordenen i kommunerne og hos politikerne.

Ejer Andreas Karberg og hans familie har boet i huset på Hegelsvej 23 siden 2011. Huset er udført i stilarten regional funktionalisme, og det er i forvejen udpeget som bevaringsværdigt af Gentofte Kommune.

Er dit hus bevaringsværdigt?

Bronzeplatte – billede fra Foreningen Historiske Huse

Mener du at dit hus er bevaringsværdigt, så kan du sende en ansøgning til foreningen Historiske Huse, der har et ekspertpanel, der sidder parat til at vurdere, om det enkelte hus besidder tilstrækkelige arkitektoniske kvaliteter, og at disse er bevaret i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur eller byggeskik. Håbet er at inspirere andre ejere til at gøre en ekstra indsats for deres huse. På foreningens hjemmeside kan du læse mere om ansøgningsprocessen.

Når vores ekspertpanel vurderer det enkelte hus, ser de både på husets arkitektoniske kvaliteter og på, om bevaringsværdierne er i behold. Men det betyder ikke, at eventuelle ændringer eller tilføjelser forhindrer, at huset er kvalificeret til en plakette – blot tilføjelsen er sket med kvalitet og respekt for den arkitektoniske helhed. Det at eje et historisk hus skal ikke stå i vejen for at kunne danne ramme om et moderne liv,” understreger præsident af Foreningen Historiske Huse Birthe Iuel.

Plaketten er designet af arkitekt MAA Bue Beck, og er støbt i bronze.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev