Bibliotekernes udvikling som kulturhuse

Gentofte Bibliotekerne skal være kulturhuse, der er en synlig del af hverdagen og skaber lokal værdi.

Bibliotekerne skal udvikle fællesskaber og skabe mulighed for virkelyst, dannelse og mangfoldighed ved at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Litteratur og viden er kernen, og bibliotekerne skal arbejde bredt med forskellige kulturelle udtryk. Det anbefaler et opgaveudvalg, der har arbejdet med, hvordan bibliotekerne skal udvikle sig.

Gentofte Bibliotekerne har det højeste udlån i Danmark, og udover litteratur byder de allerede i dag også på aktiviteter inden for musik, kunst, teater, lokalhistorie med mere. Bibliotekerne skal fortsat være kulturelle mødesteder for borgerne, hvor man kan mødes eller bare være, fortæller Anne Hjorth, formand for opgaveudvalget og medlem af kommunalbestyrelsen (A):

– Bydelsbibliotekerne skal blive ved med at fokusere på de lokale fællesskaber og hovedbiblioteket på det store fællesskab i kommunen. Og sammen med borgerne skal bibliotekernes så udvikle og forny kulturelle oplevelser.

Opgaveudvalget peget på tre konkrete udviklingspunkter:

Unge skal have bedre mulighed for at anvende bibliotekerne i deres frie tid. Synligheden af bibliotekernes tilbud skal øges Samskabelsen mellem bibliotekerne og borgerne skal på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek

Katrine Bundgaard, der har været med i opgaveudvalget som borger i kommunen, fortæller:

– Bibliotekerne i Gentofte Kommune er blandt Danmarks bedste. Der er rigtig mange gode tilbud, og det kan man godt skabe mere synlighed omkring. I dag er det mest børnefamilier og voksne, der bruger bibliotekerne. De unge under 25 kommer der ikke så meget. Derfor peger vi også på, at der skal faciliteres et netværk af unge, der skal udvikle tilbud til de unge.

Læs mere på gentofte.dk/bibliotekernesudvikling. Her finder du også et helt katalog med ideer til aktiviteter, der understøtter den udviklingsretning, som opgaveudvalget har peget på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev