Borgmester Hans Toft genopstiller ikke til kommunalvalget 2021

 Han fratræder som borgmester i maj.

Det Konservative i Gentofte har netop udsendt en pressemeddelelse om, at borgmester Hans Toft ikke genopstiller til kommunalvalget 2021. Læs hele pressemeddelelsen her:

Borgmester Hans Toft genopstiller ikke til kommunalvalget 2021

Efter næsten 28 år som borgmester i Gentofte meddeler Hans Toft, at han ikke ønsker at genopstille til kommunalvalget i november.

Efter samtlige de sidste 7 kommunalvalg under Hans Tofts ledelse har Gentofte haft absolut konservativ flertal i kommunalbestyrelsen, og det kronedes ved sidste valg med en konservativ valgsejr med over 58% af vælgerne og 13 konservative medlemmer ud af de i alt 19 medlemmer af Gentofte kommunalbestyrelse. Dermed blev den konservative gruppe den stærkeste politiske gruppe af alle i landets 98 kommuner.

– Jeg ser med meget stor glæde tilbage på de mange fantastiske år som kommunens borgmester – og også i stor taknemmelighed for altid at kunne dele en aktiv hverdag med Gentofte-borgere i alle aldersgrupper; de mindste børn og skolebørn; unge; voksne og ældre – alle har for mig været med til at skabe en stor glæde, inspiration, nye idéer og initiativer i hverdagen. Og hvor vi i et forbilledligt tillidsfuldt samarbejde mellem kommunalbestyrelsens partier og med en særdeles kompetent og professionel organisation fra kommunaldirektør til yngste elev har skabt resultater og markante markeringer af, hvad Gentofte kan og vil – og mener. Jeg synes, vi er lykkedes med vores fælles indsats, siger Hans Toft og tilføjer: – Efter de mange år og i en alder af næsten 75 år ved næste valgperiodes begyndelse, så har jeg fundet det rigtigt at slippe tøjlerne og giver dem med stor glæde videre til Michael Fenger. Han vil med sin brede både erhvervsmæssige og politiske erfaring samt sine mange år som udøver og leder i Gentoftes idræts- og fritidsliv blive en både kompetent og vellidt borgmester.

I forbindelse med Hans Tofts udmelding indstiller et enigt kandidatudvalg i Den Konservative Vælgerforening i Gentofte – der er landets største konservative vælgerforening – at Michael Fenger opstilles som spidskandidat på den konservative liste til kommunalvalget i november.

Hans Toft har i forbindelse hermed meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester og indstiller sammen med sin konservative gruppe, at Michael Fenger tiltræder som ny borgmester den 15. maj i år eller snarest herefter, når Michael Fenger kan frigøres fra sit nuværende ansættelsesforhold.

Michael Fenger har været medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse i 11 år og har i perioden bl.a. været formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og en række af kommunens opgaveudvalg samt medlem af byplanudvalg, skoleudvalg og økonomiudvalg. Michael Fenger har også en lang sportslig karriere bag sig med bl.a. flere hundrede kampe på det danske håndboldlandshold – heraf mange år som landsholdets anfører – med udgangspunkt i Hellerup Idræts Klub (HIK) samt efter elite-karrieren som leder og træner i bl.a. ungdomsafdelingen. 

Michael Fenger glæder sig til sin nye rolle som Gentoftes borgmester:

– Det er både et privilegium og særdeles spændende at skulle være borgmester i den kommune, hvor jeg er vokset op og gennem 50 år har haft en aktiv dagligdag. Jeg glæder til, at jeg i min nye rolle skal fortsætte det positive og konstruktive samarbejde med min egen gruppe, de øvrige politiske grupper samt kommunens dygtige organisation. Alt med henblik på at sikre, at Gentofte fortsat skal være et godt sted at leve, bo og arbejde og fortsat udvikles med en god service og med en effektiv administration – og med lavest mulige skat, selvom vi nu er ramt af den helt urimelige nye, udligningsregning, siger Gentoftes kommende borgmester, Michael Fenger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev