Folketinget har beslutte at der skal være mere naturskov i Danmark. 13.500 Hektar. En af de udpegede naturskove ligger i Gentofte: Charlottenlund skov.

Hvor det hedder i aftalen:

“Skovbilledet er højstammet løvskov domineret af gammel egeskov med undervækst. Hovedparten af disse er udpeget som naturmæssigt særlig værdifuld skov ( § 25-skov) med skovtypen egedomineret skov med mere end 10 store eller særligt gamle veterantræer pr. ha. Disse træer indeholder mange mikrohabitater især til gavn for svampe og insekter. Herudover ligger der tre mindre åbne områder, Grøndalssletten, Skovridersletten og Brændegårdssletten i skoven.
Området udlægges til anden biodiversitetsskov.”

Charlottenlund skov, foto: Naturstyrelsen

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev