Fælles ansvar i lokalsamfundet, øget forældresamarbejde, større brug af data og øget fokus på at udvikle de unges fællesskaber. Det er nogle af ingredienserne, der ifølge et opgaveudvalg skal knække kurven og give unge i Gentofte et liv uden røg og stoffer – og med mindre alkohol.

Foto: IDM

Kampagnebilleder af en skrumpelever og et par sorte rygerlunger bliver med noget nær garanti ikke vejen frem i Gentofte Kommunes bestræbelser på at få flere unge til at droppe rygning og stoffer og få et mere begrænset alkoholforbrug.

Det står klart, efter opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, Stoffer og Alkohol, der består af fem politikere og ti borgere, netop har afleveret deres anbefalinger til, hvordan kurven knækkes.

– Vores unge i dag ved godt, at rygning og alkohol er usundt. Vi skal i stedet satse mere på at udvikle samarbejdet mellem alle gode kræfter i lokalsamfundet, herunder de unge selv og få videreudviklet de fællesskaber, hvor alkohol og rygning ikke er fællesnævneren, siger formand for opgaveudvalget, Andreas Weidinger.

Opgaveudvalgets anbefalinger rummer tre grundlæggende principper for arbejdet: De unge skal inddrages og på banen for at tage ejerskab. Indsatserne skal være databaserede, så tiltag kan skræddersyes til lokale udfordringer. Og arbejdet med de beskyttende faktorer: familien, skolen, fritidsliv og venner skal nu ud og leve, så forebyggelse nu kan sikre at færre ryger, tager stoffer og drikker for meget alkohol i fremtiden.

– Al forskning og alle erfaringer fra Island viser, at hvis man lykkes med at engagere skoler, forældre og samfund om det her emne, så kan man faktisk vende udviklingen. Island er for eksempel gået fra at have et af de største forbrug i Europa af alkohol, rygning og stoffer blandt unge til i dag at have det laveste, forklarer Andreas Weidinger.

Vigtigt med konkrete tiltag
Ud over principper og mål om, at unge i Gentofte skal kvitte smøgerne, sige nej til stoffer og have et begrænset alkoholforbrug, rummer opgaveudvalgets aflevering også et katalog over tiltag, der skal inspirere kommunens arbejde. Det fortæller 15-årige Bjørn Otto Juhl Hansen, der sad med i opgaveudvalget som en af repræsentanterne for målgruppen.

– Det var vigtigt for os, at opgaveudvalget også afleverede noget meget konkret. Vores katalog rummer fx forslag om flere aktiviteter på tværs af skolerne og at unge skal inddrages og være med til at sætte mål for indsatserne. Vi har også forslag om flere alkoholfrie fester for unge og større krav til fritidslivet, så det bliver et sted, hvor unge kan komme uden at møde rygning og alkohol eller stoffer, siger Bjørn Otto Juhl Hansen.

Fælles om ungelivet
Selvom opgaveudvalget kun lige har afleveret sine anbefalinger, har arbejdet for længst båret frugt. Det var således opgaveudvalget, der under sit arbejde var med til at skubbe på for at få kommunen til at indføre røgfri skoletid og røgfri arbejdstid for alle kommunens medarbejdere. Sideløbende er kommunen kommet med i projektet Fælles om Ungelivet, som Sundhedsstyrelsen og Trygfonden står bag. Her er opgaven at teste forskellige tiltag af i praksis, der kan virke beskyttende i forhold unges rusadfærd.

I begyndelsen af det nye år vil projektet blandt andet gå i gang med at se på, hvordan forældresamarbejdet kan styrkes på skolerne. Som en af fire kommuner i projektet, får Gentofte også mulighed for at få konkret inspiration fra andre.

– Det viser, at vi så rigtigt, da vi satte gang i opgaveudvalget, og at vi allerede er nået et godt stykke vej. Men vi er slet ikke færdige endnu, lover Andreas Weidinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev