Det er kommunens opgave at gøre alle unge under 25 år parat til uddannelse eller beskæftigelse.

En indgang 

I Gentofte Kommune har vi én fælles indsats for unge mellem 14 og 25 år uden en ungdomsuddannelse i Gentofte. Indgangen til den fælles kommunale indsats sker gennem UU Gentofte, Børn og familie eller Ungecenter Gentofte. 

En uddannelsesplan 

Har du brug for råd og vejledning om job og uddannelse, hjælper vi dig med at få udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er individuelt tilrettelagt for dig, og er din plan, som alle i kommunen kan arbejde sammen om. Der bliver igangsat relevante tilbud med udgangspunkt i dine kompetencer og behov for støtte.

En kontaktperson 

Du kan få tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonens hjælper dig med at realisere din uddannelsesplan og er bindeleddet mellem vejledningen og andre kommunale indsatser. 

FGU 

Hvis du ikke er klar til ordinær uddannelse, kan vi via en målgruppevurdering hos UU Gentofte, henvise dig til et forløb på en Forberedende Grunduddannelse (FGU-forløb). FGU-uddannelsen kan vare op til 2 år og indebærer en tættere opfølgning, så vi på den måde støtter dig bedst muligt med at komme i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Mere information om den kommunale ungeindsats 

Vil du vide mere kan du kontakte:

Ungecenter Gentofte

UU Gentofte

FGU Nord 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev