Mandag den 6. maj 2024 forventer Hovedstadens Letbane , at deres entreprenør Per Aarsleff A/S, går i gang med asfaltering og stribearbejde på Buddingevej på strækningen fra og med krydset ved Nybrovej til Fort Alle.

Det betyder, at det er nødvendigt at spærre krydset mellem Nybrovej og Buddingevej samt strækningen til Fort Allé. Arbejdet forventes at tage samlet ca. 4 uger.

Trafikomlægning
Mens arbejdet foregår, er det nødvendigt at afspærre Buddingevej mellem Nybrovej og Fort Alle i sydgående retning (lige husnumre). Det vil ligeledes være nødvendigt at afspærre krydset ved Nybrovej, mens der laves asfalt.

Når asfalten udlægges, vil det ikke være muligt at anvende indkørsler med lige husnumre på strækningen mellem Nybrovej og Fort Alle. Derfor skal du finde alternativ parkering i perioden. Bor du i de ulige numre, kan du anvende din indkørsel, men kun køre ud ad Buddingevej mod nord, ligesom i dag. Følg skiltningen i området.

Hvad betyder arbejdet for dig, der bor eller færdes på strækningen?
Mens det generelle arbejde står på, kan du forvente arbejdskøretøjer i området, støj fra fræsning af asfalt samt støj fra almindelige entreprenørmaskiner.

De beklager de gener, som arbejdet giver.

Sådan får du information om trafik og letbanebyggeriet
På deres hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har de samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation. Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du velkommen til at kontakte dem på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.

Foto ABW

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev