Movia skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om busser, der sidder fast:

En ny trængselsrapport viser, at samfundet årligt mister 2 mia. kr. på at buspassagererne i hovedstadsområdet sidder fast i trafikken. Bedre businfrastruktur kan imidlertid reducere trængslen, viser trængselsrapporten.

Hver dag sidder tusindvis af buspassagerer i hovedstadsområdet fast i trafikken. Den stigende trængsel på vejene påvirker nemlig også den kollektive bustrafik, som de fleste steder kører på de samme veje som privatbilerne. Trængslen går især ud over passagererne i de travle A-busser. Det samfundsøkonomiske tab løber op i 2 mia. kr. om året, viser en trængselsrapport, som COWI har lavet for Movia og Dansk Industri i fællesskab.

“Hver eneste dag bliver buspassagerne tilsammen forsinket med 23.400 timer, og forsinkelserne stiger kan vi se. Forsætter udviklingen risikerer vi, at flere vælger den kollektive trafik fra, hvilket igen fører til mere trængsel på vejene, hvis disse i stedet kører alene i egen bil. Det er et klart signal til beslutningstagerne om at sikre, at busserne kan komme frem, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

“Movia arbejder for at reducere trængsel, så det bliver nemmere at komme til og fra arbejde, skole og fritid med den kollektive transport. Den nye trængselsanalyse viser, at trængselsudfordringen for passagerer i hovedstadsområdet er stigende, men også at investeringer i busfremkommelighed kan være en del af løsningen”, siger Movias plandirektør Per Gellert.

I perioden fra 2010 til 2018 er trængslen for busserne i hovedstadsområdet steget med 17 pct. Tilsvarende offentliggjorde Vejdirektoratet i marts 2019, at biltrængslen er steget med 25 pct. fra 2010 til 2016. Trængslen er især steget i det centrale København, hvor A-busserne dagligt sidder fast i trafikken.

Trængselsrapporten viser samtidig, at bustrængslen er relativt lav på linje 150S og 5C, hvor Københavns Kommune med tilskud fra staten har gjort det lettere for busserne at komme frem. På linje 150S har busserne fået deres eget spor på strækningen fra søerne til Haraldsgade. På linje 5C har Københavns Kommune forbedret bussernes mulighed for at trænge gennem trafikken på Frederikssundsvej, og Nørrebrogade er blevet indrettet bl.a. med en busgade, så der kører færre biler igennem. Desuden er stoppestederne opgraderet på de to linjer, så det er hurtigere at komme ind og ud, ligesom busserne har førsteprioritet i en række lyskryds. Det betyder, at busserne kan komme hurtigt gennem trafikken og forbi bilkøerne.

Den kraftigt stigende trængsel i det centrale København viser, at Cityringen som åbner senere på året, er en nødvendig forbedring af den kollektive trafik. Cityringen erstatter dele af kørslen på en række buslinjer, og det bliver en fordel for passagerne, da det går hurtigere at rejse under jorden end over jorden. Når Cityringen åbner, skal A-busserne køre i nye ruter, og bringe passagerne ind til stationerne, hvor det er muligt at skifte til metro og tog.

Læs rapporten

Fakta

Analysen er baseret på 1,7 mio. målinger fra Movias tællebusser.
Analysen er baseret på data fra januar og marts hhv. 2010 og 2018.
Analysen dækker over det gamle HUR-område (lig hovedstadsområdet)
Analysen viser helt konkret følgende:
o Bussernes forsinkelse i hovedstadsområdet stiger med 17 pct. fra 2010-2018

o Trængslen opgøres på tre niveauer (hhv. ubetydelig, stor og kritisk trængsel), og der ses særligt en stigning i den kritiske trængsel – altså de situationer, hvor trafikken nærmest sander til.

o Den største stigning i trængsel ses på A-busser i København, hvor passagerne samlet oplever en øget forsinkelse på 50 pct.

Kontaktinformation
Movia kommunikation og presse: 3613 2010

DI: Branchedirektør i DI Transport Michael Svane træffes via presserådgiver i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 23326829

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev