Gentofte Kommune giver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til udvidelse af kvægfold på Gentofte Enge vest for Gentofte Sø.

Per Bülow: Kvæg ved gentofte Sø Foto: IDM

Ansøgningen er behandlet efter Lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019. Ansøgningen omhandler en udvidelse af den eksisterende fold, hvor der siden 2018 har været udsat kvæg til græsning. Græsningen bidrager positivt til naturplejen på engarealerne og de tilstødende skovpartier, der nu inddrages.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har vurderet, at naturtyperne i de inddragede arealer vil blive positivt påvirket af græsningen.

Dispensationen kan læses i sin helhed under dokumenter.

Klagefrist 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de i Naturbeskyttelseslovens § 86 nævnte parter og foreninger. Klagefristen er 2. juli 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev