Hvad skal der ske med Charlottenlund Slot, ishuset og vaskehuset?

Frem til d. 30 marts 2018 skal der være ny høring om lokalplanen. Det besluttede Gentofte Kommunalbestyrelse ved et møde i januar.

Diskussionen går på, hvorvidt bygningerne skal bruges til enten kultur alene eller til både kultur og erhverv.

Slots- og Kulturstyrelsen har lejet slottet og et par af de tilhørende bygninger ud til it-firmaet Edora A/S.

Til den nye offentlige høring er der udarbejdet fire forskellige alternativer for anvendelsen af Charlottenlund Slot samt Ishuset og Vaskehuset.

Der foreligger allerede et høringssvar, udarbejdet af bl.a. Charlottenlund Slot A/S. Læs mere her

Per Bulow: Charlottenlund Slot. Gengivet med kunstnerens tilladelse

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev