Da Første Verdenskrig brød ud, beordrede Krigsministeriet, at der skulle anlægges et morterbatteri i den nordvestlige del af Ermelunden. Det skulle støtte Garderhøjfortet dække området ved Tordalen og Hvidegårdens jorde.

Ermelundsbatteriet betød dermed en styrkelse af Københavns befæstnings nordfront. I dag er der kun bevaret to krudtmagasiner, der ligger på strækningen fra Soløsevej til Klampenborgvej, hhv. 200 og 800 meter nord for Ermelundsbroen.

Det nordlige magasin er næsten tildækket, men det sydlige kan stadig ses. Begge kan kendes på de fire panserdøre med skydeskår.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev