Midt i den voldsomme europæiske energikrise viser en ny opgørelse fra HOFOR, at forkert indstillede varmecentraler hvert år koster de københavnske fjernvarmekunder mellem 30 og 40 millioner kroner. Samtidig presser varmecentralerne fjernvarmesystemet i en tid, hvor forsyningssikkerhed er højt på dagsordenen. HOFOR opfordrer derfor til, at kunderne får efterset og justeret deres varmecentraler.

Vinter i København.

En fjerdedel af alle københavnske fjernvarmekunders varmecentraler fungerer så dårligt, at det både går ud over kundernes økonomi og presser fjernvarmesystemet. Det konstaterer Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, der leverer fjernvarme til over 650.000 københavnere.

Områdechef i HOFOR Gorm Elikofer fortæller, at fjernvarmekunderne samlet betaler et beløb på mellem 30 og 40 millioner årligt i merbetaling, fordi kundernes varmecentraler enten ikke er indstillet korrekt, dimensioneret efter bygningernes størrelse eller i en eller anden grad defekte. Det svarer til et beløb på typisk mellem 500 og 2000 kroner årligt per kunde.

“Merbetalingen er blevet indført for at give kunderne incitament til at udnytte fjernvarmen så godt som muligt, og her spiller kundernes varmecentraler en vigtig rolle. Når kundernes varmecentraler ikke fungerer efter hensigten, så kan det nemlig presse fjernvarmesystemet, fordi fjernvarmeværkerne skal pumpe mere fjernvarmevand rundt til kunderne, og vi kan blive nødt til at starte ekstra energiproduktion for at give dem den ønskede varme. Det koster penge og energi,” siger Gorm Elikofer og tilføjer, at HOFOR som udgangspunkt også giver et tilsvarende beløb til de kunder, der er gode til at udnytte varmen.

Løsningen ligger lige for Gorm Elikofer forklarer, at det ofte er enkelt at løse udfordringerne til gavn for både kundernes privatøkonomi og fjernvarmesystemet:

“Bor man i hus, kan man sandsynligvis selv justere sit anlæg eller tale med sin VVS-installatør om det. Og hvis man bor til leje i en lejlighed, kan man kontakte sin udlejer og bede varmemesteren justere anlægget. Ellers kan udlejeren eventuelt bestille en VVS’er, der har forstand på store varmecentraler,” siger Gorm Elikofer og konstaterer, at selvom det cirka er en fjerdedel af alle varmecentraler, der fungerer rigtig dårligt, så kan halvdelen af alle varmecentraler optimeres i en eller anden grad, så kunderne sparer penge. Og det er også værd at tage med i en tid, hvor priserne på mange varer er steget markant, mener områdechefen.

Erfaringer fra HOFOR viser, at kunder, som har digitaliseret overvågning med data og energirådgivning, kan spare seks-syv procent på deres varmeforbrug, hvis de får deres varmecentral indstillet korrekt og løbende følger op med overvågning.

Områdechefen er bevidst om, at nogle få kunder har svært ved at undgå en merbetaling. Det drejer sig typisk om kunder, der er koblet på den yderste del af fjernvarmenettet. Her får de nemlig tilført fjernvarmevand, der er mindre varmt, end kunderne i midtbyen gør.

Det betyder ifølge Gorm Elikofer, at kunderne i den yderste del af nettet dermed har sværere ved at opnå en afkøling af vandet, som er den afgørende faktor for at undgå en merbetaling, at komme i neutralzonen eller opnå en bonus. Det ændrer dog ikke ved, at alle kunder kan få en økonomisk gevinst og lette presset på fjernvarmesystemet, hvis de får justeret på deres varmecentral.

Hanne Rasmussen er en af HOFORs mange fjernvarmekunder, som er blevet ringet op af en energirådgiver fra HOFOR og fået tilbudt råd og vejledning til justering af deres varmecentral. Hun og resten af lejlighederne i ejendommen har hver sparet 3000 kroner årligt, efter de har fået justeret deres varmecentral.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev