Det er ikke let at tale om døden, heller ikke at forberede sig på den. Men måske kan vi blive fortrolige med tanken om vores egen død, hvis vi beskæftiger os med den midt i livet, mens vi stadig er sprællevende. Efter kirkefrokosten på Alle Helgens søndag vil Sarah Rasmussen og Lisbet Rø-mer præsentere emnet fra to forskellige indfaldsvinkler, en almen menneskelig og en kristen. Sarah Rasmussen vil tage udgangspunkt i Carl-Henning Wijkmarks roman ”Natten der kommer” (2013), og Lisbet Rømer vil fremlæg-ge Luthers tanker i hans skrift ”En sermon om beredelsen til at dø” (1519). Bagefter håber vi at kunne få en god samtale i gang. Frokosten koster 50 kr. og tilmelding til denne skal ske til kirkekontoret senest tirsdag den 2. no-vember.
Søndag den 7. november kl. 11.30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev