Krig, fred og valgret

Da Kong Frederik 7. underskrev Danmarks første grundlov i 1849, fik kun 15% af befolkningen stemmeret. Det var en selvfølge, at kvinder, tyende og fattige mænd ikke skulle have valgret. 66 år senere var det lige så selvfølgeligt, at de skulle. Mandag d. 5. september fortæller forfatter og Journalist Pia Fris Laneth i et foredrag på Garderhøjfortet, om de kvinder og mænd som kæmpede for denne kolossale demokratiske holdningsændring. Foredraget markerer samtidig åbningen af en ny særudstilling på Garderhøjfortet om kvindekanoner og damekomiteer.
Golden Days festivalen har i år temaet ”Queens” og sætter fokus på de kvinder der har præget historien. På Garderhøjfortet har det givet anledning til at dykke ned i historien om Kvindekanonerne og de damekomiteer der i sin tid samlede ind til at bygge fortet. ”Det er gået op for os at historien om Garderhøjfortets tilblivelse i virkeligheden er drevet af nogle handlekraftige kvinder, der tog sagen i egen hånd, da politikerne ikke kunne blive enige om hvordan Danmark skulle forsvares efter 1864” fortæller Kristine Adler-Nissen, som er leder af Garderhøjfortet. ”Det hele startede med et opråb i avisen fra en sønderjysk kvinde i 1882. Hun mente at kvinderne måtte træde i karakter og kræve et værn, når nu de skulle ofre deres sønner, hvis der kom krig igen. Det fik andre kvinder til at stemme i og til at oprette en indsamling til de kanoner, der siden blev kaldt Kvindekanonerne – og som kom til at stå på Christiansholms batteri i Klampenborg. Denne indsamling inspirerede til at oprette en indsamling til Danmarks Forsvar. En indsamling som blandt andet blev drevet af damekomiteer, der skaffede penge via store fester og bazarer. Der blev indsamlet i omegnen af 1,5 millioner kr. i årene 1884-1889. Svarende til ca. 150 millioner i nutidens kroner. Pengene blev brugt til at bygge Garderhøjfortet som så kunne udlånes til Danmarks forsvar” fortsætter Kristine.
Garderhøjfortet har lavet en særudstilling om netop de kvinder der samlede ind til forsvaret af Danmark og hvordan deres involvering i politik efterhånden gav mulighed for at de kunne få stemmeret i 1915. Udstillingen åbnes d. 5. september med et foredrag af forfatter og Journalist Pia Fris Laneth, som har skrevet bogen: ”1915 – da kvinder og tyende blev borgere”, som udkom i 2015. Pia fortæller i foredraget om de kvinder og mænd, som forlangte, at alle myndige borgere skulle have ret til at deltage i statens og kommunernes politiske liv. Uanset om de var mænd eller kvinder, gifte eller ugifte, herskab eller tjenestefolk. Det er en historie fuld af personligheder: viljestærke hattedamer og arbejderkvinder, farverige bonde og arbejderledere, feministiske mænd og videbegærlige kvinder. På forskellig vis banede de vejen for, at danskerne forandrede sig fra at være den enevældige konges undersåtter til at blive politiske borgere.

Fakta:
Foredraget afholdes på Garderhøjfortet
Mandag d. 5. september kl. 18.30
Billetterne koster 50 kr. og sælges via place2book.dk

Arrangementet er en del af Golden Days Festivalen og er støttet af Kulturpuljen i Gentofte Kommune

Tilmeld dig vores nyhedsbrev