Lokaltogs driftscentral i Hillerød er fortsat påvirket af højt covid-relateret sygefravær blandt de ansatte. Den allerede reducerede drift på de nordsjællandske lokalbaner forlænges derfor yderligere i to dage. For at mindske generne for kunderne suppleres med togbusser 5. og 6. januar 2022. Det er fortsat Nærumbanen, Gribskov, Hornbækbanen, Lille Nord og Frederiksværkbanen, der berøres af ændringerne. Øvrige lokaltogsstrækninger kører efter sædvanlig køreplan. Kunder opfordres til at tjekke Rejseplanen, som løbende opdateres.

Lokaltogsstrækningerne i Region Hovedstaden vil køre med ændret køreplan i yderligere to dage: 5. og 6. januar 2022. Det er stadig corona-relateret sygdom blandt personalet i driftscentralen i Hillerød, som er årsagen. Ændringerne i driften på de fem berørte lokalbanestrækninger blev i første omgang indført 30. december 2021 med en forventning om, at driften ville være normaliseret fra 5. januar 2022. Personalet på den nordsjællandske driftscentral er dog fortsat påvirket af covid-relateret sygdom, og derfor vurderes det, at den normale drift tidligst kan genoptages fredag 7. januar 2022.

“Vi beklager virkelig den ulejlighed, som de fortsatte ændringer skaber for mange af vores kunder. I Lokaltog gør vi alt, hvad der er muligt for at skabe de bedste forhold for kunderne givet omstændighederne, men med den mængde af sygdom blandt de ansatte, vi ser nu, er vi desværre nødsaget til at skalere driften så den passer til den aktuelle bemanding på driftscentralen. Samtidig supplerer vi med togbusser på de ramte strækninger. Vi tror fortsat på, vi er tilbage til normal drift fredag 7. januar, når flere af de sygemeldte kolleger er tilbage igen”, siger driftsdirektør Mie Rajcic fra Lokaltog.

Kunderne opfordres til at følge med på Rejseplanen, hvor ændringer løbende meldes ud.

Sådan berøres driften

Frederiksværkbanen: Timedrift fra kl. 05.20 med stop på alle stationer. Der suppleres med bus fra kl. 04.30 frem til kl. 10.00, hvorefter der køres halvtimes drift med tog. Busserne betjener Hillerød – Skævinge – Ølsted – Frederiksværk – Vibehus – Hundested.

Lille Nord:  Timedrift fra kl. 5.20 med stop på alle stationer. Der suppleres med busser fra kl. 05.30-19.30. Busserne betjener Hillerød – Fredensborg – Mørdrup – Helsingør.

Gribskovbanen (Tisvildegrenen): Timedrift fra kl. 6.20 med stop på alle stationer. Der suppleres med busser fra kl. 05.10-20.00. Busserne betjener Hillerød – Helsinge – Tisvildeleje.

Gribskovbanen (Gillelejegrenen): Timedrift fra kl. 6.40 med stop på alle stationer. Der suppleres med busser fra kl. 05.10-19.00. Busserne betjener Hillerød – Græsted Syd – Græsted – Gilleleje.

Hornbækbanen:  Timedrift med stop på alle stationer. Der suppleres med busser fra kl. 5.20 – 19.30. Busserne betjener Helsingør – Marienlyst – Ålsgårde – Saunte – Hornbæk – Dronningmølle – Gilleleje.

Nærumbanen: Tyveminutters drift.

Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri – mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev