Lokaltogs kunder på Frederiksværkbanen kan fra den 4. februar se frem til en periode på syv uger, hvor togene erstattes af togbusser på hele eller dele af strækningen, da en jernbanebro og kortere delstrækninger af banen skal renoveres.

Som en del af den almindelige vedligeholdelse af strækningen, skal broen over Arresø Kanal i Frederiksværk renoveres, mens der skal laves sporarbejde og udskiftes sporskifter på strækningen syd for Frederiksværk.

“En vedligeholdelsesopgave som denne betyder desværre lidt længere rejsetid, da vi er nødsaget til at erstatte tog med togbusser, og vi beklager selvfølgelig de gener, som vores kunder oplever i den forbindelse”, siger Mie Rajcic, der er driftsdirektør i Lokaltog A/S og tilføjer:

“Vi har i en periode været nødt til at køre med nedsat hastighed på strækningen ved Gørløse, men når arbejdet er afsluttet, kan vi glæde kunderne med, at turen igen kommer til at foregå med normal fart”.

Brorenovering i Frederiksværk

Fra lørdag den 4. februar og syv uger frem skal broen over Arresøkanal i Frederiksværk renoveres. Den er oprindeligt konstrueret med to brofag, men under det østlige brofag blev der delvist fyldt op med jord, da vejbroen ved siden af blev etableret. Lokaltog har derfor besluttet helt at nedlægge det østlige brofag i samme ombæring.

“Når spærringen mellem Hundested og Frederiksværk løber over syv uger, skyldes det, at sporene skal fjernes helt på broen. Derefter skal der etableres spuns og støbes en hel del beton til den nye løsning, som skal fugtisoleres, og her betyder tørre- og hærdetiderne, at arbejdet ikke kan færdiggøres hurtigere”, forklarer Mie Rajcic.

For at minimere generne udfører Lokaltog samtidig med brospærringen andre arbejder. Blandt andet renoveres afvandingen langs sporet og skinner, sveller og sporkasse mellem banebroen og K. A. Larssensgade i Frederiksværk bliver udskiftet. Desuden bliver cykeloverkørslen ved Havnevej renoveret ved samme lejlighed.

Sporarbejde ved Gørløse og Ølsted

På den sydlige del af Frederiksværkbanen skal der også laves vedligeholdelsesarbejde, og det betyder, at alle tog på hele banestrækningen erstattes af togbusser fra den 2. marts kl. 20 til den 6. marts kl. 05.00.

“Ved Gørløse skal der udskiftes sporkasse, sveller og skinner i en 230 meter lang kurve. Derudover skal et sporskifte fornyes på Ølsted station, og i den forbindelse bliver overkørslen også pillet op, mens arbejdet står på. Slutteligt skal vi på Ølsted station anlægge ny sporkasse samt nye sveller og skinner på spor 1, som derfor er spærret fra 6. marts til den 10. marts, og i denne periode er hurtigtoget (920E) derfor aflyst, slutter Mie Rajcic.

Det betyder renoveringsarbejderne på Frederiksværkbanen

På strækningen fra Frederiksværk til Hundested erstattes samtlige tog af togbusser fra lørdag den 4. februar til fredag den 24. marts.

På hele Frederiksværkbanen mellem Hillerød og Hundested indsættes der togbusser fra torsdag den 2. marts kl. 20.00 til mandag den 6. marts kl. 05.00.

Samtlige hurtigtog (920E) på Frederiksværkbanen er aflyst fra mandag den 6. marts til fredag den 10. marts.

Se i øvrigt gældende køreplaner på www.lokaltog.dk og www.rejseplanen.dk.

Copyright: Lokaltog Foto: LokaltogCopyright: Lokaltog Foto: Lokaltog

Tilmeld dig vores nyhedsbrev