Dansk Firma Idrætsforbund skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om kollegamotion:

Antallet af medlemmer i firmaidrætten var 382.877 i 2018. Der er tale om en fremgang på næsten 10 % fra 2017, og en stigning på 34.685 medlemmer. Flere og flere kvinder i aldersgruppen 25-59 år skaber motionsmuligheder for kollegerne – både før, under og efter arbejde.

Arkivfoto: Flere og flere kvinder tager initiativ og sørger for, at kollegamotion samt firmaidræt bliver prioriteret.

Der bliver i udstrakt grad motioneret og uddelt high fives blandt kolleger på arbejdspladser i Danmark – både før, i og uden for arbejdstiden. En tendens er, at flere og flere kvinder i aldersgruppen 25-59 år arrangerer firmaidrætsaktiviteter og kollegamotion, der bidrager til smil på læben, sved på panden, færre sygedage og bedre resultater på bundlinjen.

Antallet af medlemmer i firmaidrætten er steget med 10 % til 382.877. Medlemsfremgangen forekommer i det meste af landet – i Region Midtjylland oplever vi en stigning på 33 %. Antallet af kvindelige medlemmer i alderen 25-59 år er forøget med 27 % siden 2017.

Kvinderne drives af de fire S’er: Sjov, socialt, sundhed og sammenhold. Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, er selvsagt glad for den generelle medlemsfremgang og initiativrige medarbejdere, der tilmelder kollegaflokken til eksempelvis Arbejdspladsernes Motionsdag, Tæl Skridt, Firmaidræt Open, Bike & Run Stafetten eller almindelig holdtræning – og den vej igennem bruger de lokale firmaidrætsforeningers tilbud.

“Vores motor er de lokale ildsjæle, og vi kan ikke takke de frivillige kræfter på arbejdspladserne og i vores foreninger nok. Vi ved, at medarbejdere, der dyrker regelmæssig kollegamotion, oplever større fællesskab, arbejdsglæde og trivsel i deres arbejde. Og vi ved, at der i vores 80 foreninger dagligt knokles for at efterleve den fælles strategi: Et sjovere Danmark i bevægelse. Det er ildsjælenes fortjeneste, at medlemskurven er opadgående,” siger Peder Bisgaard og fortsætter:

“Arbejdspladserne og ungdomsuddannelserne er vores arenaer – mere lokal firmaidræt i hele landet og kollegamotion på flere arbejdspladser er de indsatsområder, som vi fokuserer benhårdt på. Vores pejlemærker i de kommende år er fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter, og de nye medlemstal viser, at vi er godt på vej. Firmaidrætten er med til at sætte kursen for, at regeringens idrætsvision ’25-50-75′ kan realiseres.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev