Motiverede elever klar til en digital fremtid. Sådan lyder det formulerede mål i Gentofte Kommunes nye anbefalinger for udskolingen, som Kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

Et helt særligt udskolings-DNA skal sammen med et tættere samarbejde mellem skolerne og et kreativt projekthus på Hellerupvej øge udskolingselevers motivation og styrke de kompetencer, der efterspørges i fremtiden. Det mener Opgaveudvalget ‘En ny udskoling – MIT Campus Gentofte’, bestående af elever, lærere, skoleledere, forældre og politikere – og Kommunalbestyrelsen er enig.

Anbefalingerne til arbejdet med ‘Fremtidens Udskoling’ tager blandt andet afsæt i den nationale udfordring, at flere folkeskoleelever i 7. til 9. klasse mister motivationen til at lære og videreuddanne sig. Det skal mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene nu ændre på i Gentofte Kommune.

Blandt andet skal alle kommunens folkeskoler fra august 2019 arbejde med at skabe et særligt udskolings-DNA, der rummer de tre overskrifter: Originalitet i fællesskaber, fejle for at mestre og udforske og skabe.

Pia Nyring, formand for Skoleudvalget i Gentofte Kommune og formand for opgaveudvalget, siger:
– Vores ambition er, at eleverne kommer til at opleve en mere kreativ og udforskende tilgang til læring, der rummer et større fokus på vejledning og feedback og ikke kun på selve karakteren. Eleverne skal have lyst til at udfolde deres originalitet og opleve, at det sker i et trygt fællesskab.

‘Fremtidens Udskoling’ indeholder også et mere forpligtende og udviklende samarbejde mellem skolerne – ligesom et kreativt projekthus på Hellerupvej også skal åbne op for flere projekter på tværs af skolerne. Alt sammen for at bygge videre på det høje faglige niveau, der findes i kommunens skoler.

Regitze Hammer Holt er en af de tre udskolingselever, der som medlem af opgaveudvalget har været med til at formulere forslaget til fremtidens udskoling. Hun siger:
– Vi ønsker mindre ‘røv til bænk undervisning’ for de kommende udskolingselever. At eleverne kommer mere ud af huset og får nogle virkelighedsnære og anderledes skoledage. Fx ved flere forløb på tværs af skolerne. Det giver mulighed for interessefællesskaber og sparring for både elever og lærere.

Pia Nyring tilføjer:
– ‘Fremtidens Udskoling’ bygger videre på den høje faglighed, der allerede findes på folkeskolerne. Men fremadrettet vil vi have endnu større fokus på at udnytte både elevers og læreres kompetencer bedst muligt. Og det skal et styrket samarbejde mellem skolerne, et projekthus på Hellerupvej og det helt særlige udskolings-DNA være med til at understøtte.

Du kan læse meget mere om ‘Fremtidens Udskoling’ her

Foto: Gentofte Kommune

Tilmeld dig vores nyhedsbrev