Skolestart: Over de næste 3,5 år sætter Skolens Venner fokus på den gode skolestart med støtte fra Egmont
Fonden. Frivillige skolevenner skal tilføje værdifulde relationer, tid og overskud til elever på skoler, hvor der endnu
ikke er en udbredt tradition for inddragelse af frivillige.

Støt Skolens Venner

Omkring 62.000 danske børn har i disse dage deres første skoledag. Selvom langt de fleste har en god skolestart, trives
11,6 pct. af børn i indskolingen ikke, og det har afgørende betydning for, hvordan de klarer sig videre i livet. Det viser
en undersøgelse, som Institut for Folkesundhed på SDU har udført for Egmont Fonden.
For at sikre alle børn en god start på skolelivet har frivilligorganisationen Skolens Venner indgået et partnerskab med
Egmont Fonden som en del af deres spireprogram. Partnerskabet skal sætte gang i en udvikling på skoleområdet og
puste til civilsamfundet, så man kan inspirere og stimulere til at tage et større medansvar for børns skolegang. Målet
er, at 520 frivillige skolevenner skal nå 12.195 børn henover de næste 3,5 år, herunder 1.400 børn med risiko for en
dårlig skolestart.
”Vi er glade for at kunne støtte, at Skolens Venner kan udvikle deres kapacitet og udbrede deres frivillige aktiviteter til
flere skoler. På den måde vil de kunne bidrage til, at mange flere børn i risiko for en dårlig skolestart får en god
begyndelse på skolelivet”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.
Trine Ladegaard, der er sekretariatsleder i Skolens venner fortæller, at god og nærværende voksenkontakt er noget af
det, der gør en stor forskel for børns trivsel i overgangen fra dagtilbud til skolelivets nye og mere krævende rammer.
”Vi ser skolevenner som et naturligt supplement til trivselsindsatsen på skoleområdet, og vi håber, vi kan være med til
at skabe en langsigtet og bæredygtig tradition, hvor civilsamfundet kan komme mere i spil på skoleområdet til glæde
for både elever og lærere”.
Frivillige kan medvirke til et stabilt trivselsniveau for alle
Skolens Venner er en forening af frivillige, der typisk indgår fast i en klasse 2-4 timer om ugen. En skoleven erstatter
ikke fagprofessionelt personale, men indgår i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne, f.eks. ved at besvare
spørgsmål, støtte læsning og opgaveløsning, trøste og lægge ører til det, eleverne er optaget af. Det betyder, at
læreren får bedre tid til den enkelte elev med en skoleven i klassen, forklarer Trine Ladegaard.
”Skolevenner er tilstede for alle i klassen, og er, i modsætningen til specialressourcer, ikke noget enkeltelever først kan
visiteres til, når de virkelig har det skidt. Derfor medvirker skolevenner til et mere stabilt trivselsniveau, fordi flere
elever kan få hjælp og omsorg, når de har brug for det. Alle elever i klassefællesskabet kan derfor have glæde af en
skoleven og i skiftende grad nyde godt af skolevennens tilstedeværelse”, siger hun.
Også børnene har taget godt imod de frivillige skolevenner. I løbet af de seneste år har Skolens Venner i samarbejde
med Socialt Udviklingscenter SUS spurgt en række børn om betydningen af skolevenner, og her lød konklusionen, at
skolevenner kan være med til at forebygge konflikter mellem jævnaldrene ved at bygge broer mellem børnegrupper
og øge trivslen ved at understøtte børnenes personlige, sociale og faglige udvikling.
Der er på nuværende tidspunkt 131 aktive skolevenner fordelt på 45 skoler i 18 forskellige kommuner og 7
lokalforeninger. Med partnerskabet er ambitionen at nå at få 520 nye skolevenner på 65 nye skoler og etablere 10 nye
lokalforeninger til at koordinere indsatsen lokalt.
Fakta:
En skoleven er en frivillig, der bruger 2-4 timer om ugen i en fast klasse. Skolens Venner er stiftet i 2013 med det
formål at skabe en mulighed for et mere åbnet og nærværende miljø i klassen, som kan fremme læring generelt for
eleverne, og samtidig skabe bedre mulighed for at fremme social inklusion. Skolevenner støtter efter aftale med
læreren den enkelte elev i fællesskabet og sikrer, at alle elever bliver set og hørt.
Du kan læse mere om indsatsen på www.skolensvenner.dk)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev