Gentofte Kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om Klima:

I april 2009 blev Gentofte Kommune Klimakommune. Nu tager Gentofte næste skridt og underskriver en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune Plus+. Klimatilpasning og indsatser med energirenovering i samarbejde med virksomheder og borgere ligger bag den nye aftale.

At Gentofte nu bliver Klimakommune Plus+ afspejler kommunens mangeartede og vedholdende initiativer og indsatser inden for klima og bæredygtighed. Indsatser, der også rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er målrettet borgere og lokale virksomheder.

Udvidelsen af Klimakommuneaftalen glæder Gentoftes Kommunes borgmester, Hans Toft:

– Vi har de seneste ti år haft en fokuseret indsats på klimaområdet, og derfor er det også glædeligt, at vi nu – som en af de få kommuner i landet – kan kalde os Klimakommune Plus+. Som Klimakommune Plus+ kommer vi til at igangsætte endnu flere initiativer og samarbejder med virksomheder og private borgere med henblik på at opnå en positiv og målbar effekt på CO2 udledningen.

Baggrunden for at Gentofte kan kalde sig Klimakommune Plus+ er blandt andet den store indsats med at sikre bedre håndtering af de øgede regnmængder og oversvømmelser. Med klimatilpasningsløsninger ved bl.a. Gentofterenden og i Mosegårdskvarteret kan kommunen dokumentere en direkte klimaeffekt. Klimaeffekten opnås gennem CO2 optag ved de grønne klimatilpasningsløsninger, som omfatter begrønning og beplantning, og gennem de miljøeffekter, der opnås ved at tilbageholde eller nedsive regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet og biodiversitet samt forbedre kvaliteten af søer og vandløb.

Foruden klimatilpasningsprojekterne har Gentofte Kommune også stor fokus på energirenovering. Både af egne bygninger og ved at fremme energirenoveringer hos virksomheder og private borgere. Det sker eksempelvis med initiativer som ‘Bæredygtig Bundlinje’ og ‘Styr Energien’, hvor lokale virksomheder får hjælp til at reducere energiforbrug samt ‘Grøn Hverdag’, hvor familier skal omstille sig til en bæredygtig livsstil. Målet er at motivere til grøn og cirkulær omstilling og skabe målbare miljøeffekter i form af CO2 besparelser hos virksomhederne og i private hjem.

Derudover har Gentofte Kommune forpligtet sig til at være ‘Ansvarlig Kommune’ ved ikke at investere i fossile brændsler.

I Danmarks Naturfredningsforening ønsker Præsident Maria Gjerding tillykke med Gentofte Kommunes nye titel som Klimakommune Plus+:

– Jeg er rigtig glad for, at Gentofte har valgt at sætte ekstra fart på klimaindsatsen og har valgt at tænke klima ind i initiativer, der strækker sig ud over kommunens egen virksomhed. Vi skal alle hæve ambitionerne, hvis vi skal bremse klimaforandringer, og det her er et godt skridt i den rigtige retning, siger Maria Reumert Gjerding.

For at blive berettiget til at blive Klimakommune Plus+ skal man opfylde to ud af seks kriterier, som DN har opstillet. Kriterierne er: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, ‘Ansvarlig Kommune’, ‘Compact of Mayors.

Fakta

Tre områder, hvor Gentofte Kommune gør en særlig indsats:

Kommunale indsatser med at fremme energirenovering i boliger og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.
Klimatilpasnings-løsninger i byer: f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner og vejbede.
Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge deres investeringer i fossile selskaber. Desværre har nogle kommuner investeret millioner i kul-, olie- og gasselskaber – uden at være fuldt vidende om det. En del af fossil-selskaberne modarbejder ved massiv lobbyisme den grønne omstilling, som kommuner arbejder hårdt for at fremme.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev