Danmarks statistik har opgjort fertiliteten i Danmark fordelt på kommuner og skriver bl.a. derom:

Rebild Kommune havde i 2018 den højeste samlede fertilitet med 2,44 levendefødte pr. kvinde. Til sammenligning havde Gentofte Kommune den laveste fertilitet med 1,52 levendefødte pr. kvinde, mens den samlede fertilitet for hele landet var 1,73 levendefødte pr. kvinde. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i dette år.

LAV FERTILITET I GENTOFTE, AALBORG, KØBENHAVN OG ODENSE

Lavest fertilitet havde Gentofte og Aalborg Kommuner med en samlet fertilitet på hhv. 1,52 og 1,57 levendefødte pr. kvinde i 2018. Herefter fulgte Københavns og Odense Kommuner med begge en samlet fertilitet på 1,58 levendefødte pr. kvinde. Kun én jysk kommune – Aalborg – var blandt de ti kommuner med lavest samlet fertilitet i 2018. Blandt de ti kommuner med højest samlet fertilitet var de seks jyske, mens Solrød og Rudersdal Kommuner indtog hhv. tredje- og sjettepladsen.

Dit Gentofte kan more sig med at bemærke, at da Gentofte også er en af de rigeste kommuner i landet, udstiller det jo fænomenet: den demografiske transition, hvor fertiliteten aftager stærkt med stigende rigdom.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev