Et opgaveudvalg “Tryghed for borgerne”  nedsat af Gentofte kommune har udarbejdet en plan for bedre sikring af gentofteborgerne mod tyveri med bl.a. 4 konkrete tiltag:

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

Gentofte Kommune oplyser og informerer borgere og erhvervsdrivende med tilpasset og målrettet erfaringsbaseret bruttoviden om konkrete mulige
tiltag om forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyveri, som kan skabe handling hos den enkelte.

TRYGHEDSAMBASSADØRER

Gentofte Kommune har løbende kontakt til og understøtter tryghedsambassadører, der skal aktivere og oplyse borgere og erhvervsdrivende i mindre
lokalområder. Tryghedsambassadørerne skal styrke samarbejdet på tværs af aktører og give inspiration i forhold til at vise handling.

“VÆGTERKORPS – GENTOFTE”

Gentofte Kommune sikrer, at der er hurtig hjælp og tryghed for borgerne, hvis der er indbrud i ens bolig. Tyven skal stresses og forstyrres i sit
arbejde ved synlig og hurtig tilstedeværelse af ”Vægterkorps – Gentofte”.

“NABOHJÆLP – GENTOFTE”

Gentofte Kommune mobiliserer og aktiverer flere forskellige aktører og skaber flere nabohjælpere. “Nabohjælp – Gentofte” handler om boliger,
men også om biler, både, butikker og virksomheder samt forebyggelse af tricktyverier.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev