Med eventen STØJ LAB ønsker kommunen at sætte øget fokus på trafikstøj og hvad borgere, politikere, stat og kommune hver for sig og i fællesskab kan gøre for at mindske generne.

Pressemeddelelse

25. april 2022

Gentofte kalder til fælles kamp mod trafikstøj

Med eventen STØJ LAB ønsker kommunen at sætte øget fokus på trafikstøj og hvad borgere, politikere, stat og kommune hver for sig og i fællesskab kan gøre for at mindske generne.

Omkring en tredjedel af borgerne i Gentofte Kommune er plaget af trafikstøj og problemet er stigende i takt med, at trafikken i hovedstadsområdet øges.

Derfor inviterer kommunen til STØJ LAB, hvor borgere, eksperter og politikere i fællesskab skal arbejde med kortsigtede og langsigtede løsninger på at sænke trafikstøjen.

– Titusindvis af biler passerer hver dag igennem Gentofte Kommune via de store indfaldsveje til København, og antallet af biler stiger, siger borgmester Michael Fenger.

– Derfor vil vi blive mere og mere plaget af støj, hvis ikke vi gør noget. Og det kræver, at stat, kommune og borgere arbejder sammen om udfordringen.

Borgmesteren understreger, at der både kan være støjgener fra de store statslige veje og fra nogle kommunale veje.

– Træerne vokser jo ikke ind i himlen, for vi er en tæt bebygget bykommune med mange biler. Men selv om der ikke er mange hurtige løsninger, så skal vi belyse udfordringen fra så mange sider som muligt, så vi kan få prøvet nogle ting af på kort sigt og gribe de muligheder, der kommer på lidt længere sigt. Derfor håber jeg også, at mange har lyst til at deltage i vores første Støj Lab, siger Michael Fenger.

Det gør kommunen i dag

Gentofte Kommune arbejder i forvejen på flere niveauer for at gøre noget ved støjproblematikken. Kommunen er blandt andet med i Silent City, hvor man sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet tester tekniske løsninger, arbejder for en mere bæredygtig trafikudvikling og løbende er i kontakt med politikerne på Christiansborg for at få dem til at gøre mere ved støjen fra motorvejene.

På egen hånd afprøver kommunen også fartnedsættelser på lokale veje, der kan give en mindre støjende trafikafvikling, ligesom kommunen, sammen med Lyngby-Taarbæk, for nyligt har anmodet Vejdirektoratet om at nedsætte hastigheden på Motorring 3.

Derudover har kommunen også fokus på, at mere af trafikken skal blive mere bæredygtig – både hvad angår klima- og støjbelastningen.

På STØJ LAB håber kommunen at få arbejdet med forskellige løsninger til at sænke trafikstøjen og nye ideer til, hvad borgerne og kommunen kan gøre hver for sig og i fællesskab.

Program på trapperne

Programmet til STØJLAB er stadig under udarbejdelse, men temaerne, der skal arbejdes med, ligger klar. De er udpeget på baggrund af et arbejdsmøde i foråret, hvor en række støjplagede borgere mødtes med kommunens medarbejdere.

De fire temaer er: ‘Motorvej’, ‘Øvrige veje’, ‘Rekreative områder’ og ‘I og uden for boligen’.

STØJ LAB afholdes den 11. maj kl. 17-21 i Byens Hus, Hellerupvej 22, 2900 Hellerup.

Tilmelding til STØJ LAB og mere information om kommunens indsatser på gentofte.dk/trafikstøj

Kontaktinformation

Kommunikationskonsulent Frederik Georg Stage, T: 3998 3033 / M: 4012 9265, FRGS@gentofte.dk

Vis i browser

Afmeld udsendelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev