Skoler i 10 kommuner kan rammes af strejke og Gentofte er en af dem. Der er udsendt strejkevarsel for alle Gentoftes folkeskoler. Se listen nedenfor:

Lockoutvarsel 10. april 2018

Alle folkeskoler
Alle daginstitutioner
KL fritager store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler, specialdaginstitutioner, kommunale forsyningsselskaber, beredskaber og kommunalt ansatte i tog- og busselskaber. På rådhuse vil der iværksættes et nødberedskab, så der eksempelvis kan udbetales kontanthjælp.
Kraftvarmeværker

Strejkevarsel 4. april 2018

Alle pædagogiske arbejdspladser begrænset til skolefritidsordninger, skoler og klubber (Søgårdsskolen undtaget)
Charlottenlund Hjemmepleje, lokal gruppe Gentofte
Daghjemmet Rygårdscentret
Dagcentret Tværbommen
Dagcentret Vennerslund
Hjemmepleje Lokal gruppe Jægerbakken
Hjemmepleje, lokal gruppe Lukas
Hjemmepleje, lokalgruppe Vangede
Nymosehave plejeboliger med hjemmepleje
Pleje og omsorg
Skoler

Bakkegårdsskolen
Busses Skole
Dyssegårdsskolen
Gentofte skole
Hellerup Skole
Maglegårdsskolen
Munkegårdsskolen
Ordrup Skole
Rygaards Skole
Skovgårdsskolen
Skovshoved skole
Tjørnegårdsskolen

Foto: IDM

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev