Gentofte Kommune har indgået kontrakt med Allianceplus A/S om rengøring og vinduespolering i de næste fem år. Det er målet at sikre velordnede forhold for både rengøringsmedarbejdere og kommunens arbejdspladser samt rengøring efter fastsatte kvalitetsstandarder.

Gentofte kommune logo

Tidligere sørgede hver enkelt af Gentofte Kommunes institutioner selv for at indgå aftaler med leverandører om rengøring og vinduespolering. Derfor blev rengøringen klaret af mange forskellige virksomheder og ofte til forskellig pris og kvalitet.

Fra den 1. november 2020 har kommunen udsigt til velordnede forhold på området, da kommunen har skrevet kontrakt med rengøringsfirmaet Allianceplus A/S, der har vundet udbuddet af rengøring og vinduespolering i hovedparten af kommunens bygninger og institutioner.

Kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Torben Frølich, ser frem til samarbejdet med Allianceplus A/S:

– Med aftalen tror vi på velordnede forhold på området både for leverandørens medarbejdere og for vores arbejdspladser og er på den måde forhåbentlig med til at modvirke pris- og social dumping på området. Samtidig får vi tydeliggjort, hvor meget og for hvad, vi betaler, da vi fremover får gjort rent efter fastsatte kvalitetsstandarder, siger Torben Frølich.

Ny udbudsmodel afprøvet
Inden udbuddet inviterede kommunen repræsentanter fra DI, Danske Service, 3F og FOA til en dialog for at drøfte, hvilke krav og forventninger kommunen og den kommende leverandør kunne have til hinanden. Modellen, der kaldes et tre-i-ét udbud, udmøntede sig i et sæt principper for blandt andet valg af rengøringsstandard, samarbejdsmodel, krav til elevpladser, vægtning af pris, samt aftaler om videreuddannelse og sikring af et godt arbejdsmiljø.

Ifølge Torben Frølich har 3-i-1 modellen været med til at sikre velordnede forhold for både leverandørens medarbejdere og kommunens arbejdspladser, samtidig med at kommune og leverandør er afklaret med, hvilke krav, de hver især kan stille til hinanden.

– Fra kommunens side går vi ind til samarbejdet med en rigtig god fornemmelse. Processen i udbuddet har været både åben og gennemsigtig, og giver os en tro på, at vi er enige om, hvad der ønskes leveret og under hvilke vilkår, siger Torben Frølich og fremhæver, at kontrakten foruden de velordnede arbejdsvilkår også giver kommunen en fair pris på rengøringen, samt stiller krav til elevpladser og uddannelse af leverandørens medarbejdere.

Direktør i Allianceplus A/S, Anders Egehus, ser også frem til samarbejdet:

– Vi er glade og stolte over, at Gentofte Kommune har valgt os som samarbejdspartner og samtidig er vi også klar over, at det forpligter med den tillid, der er vist os. Vi har stor erfaring med at drive offentlige kontrakter og ser frem til at understøtte hverdagen for borgere og medarbejdere i Gentofte Kommune. Den kontrakt, vi har indgået, er meget fair for begge parter, og er både realistisk og bæredygtig for os som virksomhed, siger Anders Egehus.

Sikrer ensartet kvalitet
Den nye kontrakt sikrer, at der fremover gøres rent efter en såkaldt INSTA 800 standard, der er en anerkendt standard for, hvordan man måler på kvaliteten af rengøring. Det ventes at gøre det lettere at afgøre, om det udførte arbejde lever op til kontrakten eller ej og på den måde spare parterne for både tid og frustrationer. Kommunen er i øjeblikket i gang med at uddanne ca. 250 medarbejdere med ansvar for rengøring, så alle kender den nye standard for den kommende rengøring- og vinduespolering.

Allianceplus A/S har allerede erfaring med INSTA 800 standarden fra andre offentlige kontrakter og derudover har direktør Anders Egehus stort fokus på den miljøvenlige rengøring:

– Både vores rengøringsservice og vinduespolering er Svanemærkede, hvilket betyder, at vi bruger de miljømæssigt bedste produkter og hele tiden forsøger at reducere brugen af kemikalier generelt. Det gavner både miljøet, men også indeklimaet i kommunens lokaler, siger Anders Egehus.

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2020 og gælder i fem år med mulighed for forlængelse på tre gange et år.

Fakta om 3-i-1 udbud
Det er første gang Gentofte Kommune har gennemført et fælles udbud af rengøring og vinduespolering og også første gang, at 3-i-1 udbudsmodellen, som borgmester Hans Toft fremlagde på Folkemødet i 2016 har været anvendt. Inden udbuddet blev skrevet færdigt tog kommunen en grundig dialog med repræsentanter for arbejdsgiver-, og lønmodtagerorganisationer og brancheforeninger. DI, Danske Service, 3F og FOA, der deltog i dialogerne, har valgt at fortsætte i en længere periode som advisory board for kommunen.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev