Modellen, der kaldes Fodbold Fulton, bygger på en overbevisning om, at alle elever kan finde glæde i skoledagen og blive fagligt dygtigere, hvis skoledagen tager udgangspunkt i noget, som eleverne brænder for. I dette tilfælde fodbold.

Modellen har været brugt på Bakkegårdsskolen i knap otte år, hvor den har vist sig meget brugbar til at fastholde elever med skolemæssige udfordringer, og har været med til at øge elevernes muligheder for et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen. Derfor har Gentofte Kommune besluttet at udvide tilbuddet til en af de nye 7. klasser, der starter på Maglegårdsskolen efter sommerferien. Atter engang i samarbejde med Fonden Akademiet Fodbold Fulton, der oprindelig har udviklet modellen.

– Gentofte Kommunes vision på skoleområdet bygger blandt andet på, at strukturer og organisation tilpasses, så de til enhver tid fremmer børn og unges læring. Det er vores nuværende Fodbold Fulton-klasse et fremragende bevis på, der i årevis har hjulpet og motiveret elever, så de er godt rustet fagligt og personligt, når de forlader folkeskolen, siger formand for Skoleudvalget, Pia Nyring.

– Derfor er jeg selvfølgelig rigtig tilfreds med, at en enig Kommunalbestyrelse står bag ønsket om at udvide med endnu en Fodbold Fulton-klasse.

Kærligheden til fodbold

Ligesom forløbet på Bakkegårdsskolen vil klassen på Maglegårdsskolen være både en skoleklasse og et fodboldhold, der træner fodbold i skoletiden og spiller kampe i DBU-regi under navnet Akademiet Fodbold Fulton. HIK bliver i den sammenhæng en vigtig samarbejdspartner, og det er på klubbens baner, at træning og kamp vil foregå.

Fulton handler ikke om elitefodbold, men om elevernes glæde ved sporten. Der stilles derfor ingen krav om særlige evner på banen, kun skal fodbold og det forpligtende fællesskab kunne motivere den enkelte elev til at møde i skole hver dag.

Solide erfaringer at bygge på

Det treårige udskolingsforløb er indtil videre blevet gennemført to gange, og netop nu er tredje hold i gang med de sidste måneder af 8. klasse på Bakkegårdsskolen. Når de efter sommerferien starter i 9., får de følgeskab af den ny 7. klasse på Maglegårdsskolen.

– Vi har fulgt succesen fra sidelinjen og tøvede ikke med at sige ja, da vi fik tilbud om at være den næste skole i Gentofte, der implementerer et Fulton-forløb, siger skoleleder på Maglegårdsskolen, Niels Munch-Andersen.

– Det passer rigtig godt ind hos os, fordi vi i forvejen har en stærk tro på, at det handler om at finde den enkelte elevs mest naturlige vej til læring for at få eleven til at trives og udvikle sig. Fodbold er i den sammenhæng en oplagt vej, og vi glæder os til at komme i gang.

Vi spiller hinanden gode

Skoledagen i Fulton-klassen bygger på gensidig respekt, klare rammer, struktur, forudsigelighed og dannelse. Det fællesskab, der etableres, når man er et hold med samme emblem på brystet, øger også motivationen og lysten til læring.

Mottoet i Fulton er: “Vi spiller hinanden gode – på banen og i klasseværelset.”
Selve undervisningen tager ofte udgangspunkt i emner, der er relateret til fodbold, for at gøre det sjovt og vedkommende. Det kan for eksempel være en diskussion om hooliganisme i samfundsfag eller brug af fodboldbanen som udgangspunkt for sjov undervisning i geometri.

Tre lærere i alle tre år

Det særlige ved Fulton-klassen er, at det er de samme tre lærere, der underviser i alle fag igennem alle tre år, og at der er to lærere i alle timer for at kunne lave differentieret undervisning. Det er de samme lærere, der træner fodboldholdet og styrer dem sikkert gennem sæsonens kampe.

På den måde opstår en tæt relation elever og lærere imellem, og det styrker lærernes muligheder for også fagligt at understøtte eleverne på den mest optimale måde.

Optagelsesforløb

Selve optagelsen til Fulton-klassen foregår på den måde, at alle interesserede inviteres til en informationsaften, der lige nu er planlagt til mandag den 12. april kl. 17 på Maglegårdsskolen.

Herefter inviteres til prøvedag mandag den 26. april kl. 9-14 i HIK, og endelig rundes processen af med personlige samtaler med de enkelte elever og deres forældre for at få afklaret, om forløbet er det rigtige for lige netop dem.

På grund af diverse restriktioner kan det blive nødvendigt at justere på planlægningen. Information herom kan findes på Akademiet Fodbold Fultons hjemmeside, hvor man også kan læse mere om forløbet: www.fodboldfulton.info

CITAT:

Merete Bruhn Malmberg, der selv er lærer, har haft en søn i Fulton-klassen på Bakkegårdsskolen, som i dag går i 2.g:
“Forskning viser, at relationen lærer/elev er af meget stor betydning for læring. Det er Akademiet Fodbold Fulton den største bekræftelse på. Alle elever i klassen blev mødt med respekt for deres forskelligheder. De var ikke i tvivl om, at de hver især havde en stor positiv betydning for holdet og for fællesskabet. Helt naturligt var der også den største respekt den anden vej.
På Akademiet Fodbold Fulton er der en ånd, hvor faglighed og social dannelse går hånd i hånd. Her formår man at skabe unge mandfolk, som både bidrager til fællesskaber, tager ansvar og som ikke står tilbage i forhold til faglig læring og i forhold til at kaste sig ud i nye udfordringer.”

FAKTA

Akademiet Fodbold Fulton

Bag Akademiet Fodbold Fulton står en fond, som er etableret af Christina Wex samt de tidligere landsholdsspillere Lars Høgh og Brian Laudrup.
Christina Wex er projektleder i Gentofte Kommune og blev i 2020 belønnet med kommunens initiativpris for netop Akademiet Fodbold Fulton.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev