Aftalen er kommet i stand efter, at Gentofte Kommune har kontaktet Naturstyrelsen, der i dag ejer haven – og efter forudgående dialog mellem kommunen og foreningen Forstbotanisk Haves Venner. Foreningen blev i sin tid oprettet med det formål at sikre bevarelse af en national natur- og kulturarv, efter at haven efter 2008 ikke længere blev vedligeholdt som en forsthave. Foreningen har hidtil blandt andet sikret dette via fondsmidler og medlemskontingenter.

Forstbotanisk Have har et areal på ca. 34.000 m2 fredskov og blev drevet af Københavns Universitet frem til 2008, hvor den blev overdraget til Naturstyrelsen. Haven er i dag udlagt som urørt skov på samme måde som resten af Charlottenlund Skov og vedligeholdes derfor ikke mere af Naturstyrelsen som en forstbotanisk have.

Borgmester Michael Fenger siger:

– Jeg er meget glad for den konstruktive dialog, vi har haft med både Naturstyrelsen og Forstbotanisk Haves Venner. Vi vil som kommune gerne bidrage til, at det grønne område kan vedligeholdes og udvikles til endnu større glæde for havens mange besøgende. Det gør vi bedst ved selv at eje haven. Derfor har vi indgået en aftale om leje og muligvis senere køb af Forstbotanisk Have. Samtidig har vi afsat penge til løbende vedligeholdelse, så haven ikke yderligere udvikler sig til urørt skov.

– Forstbotanisk Haves Venner består af adskillige ildsjæle, som har lagt rigtig mange timer og opmærksomhed i havens overlevelse og vedligeholdelse. Det vil glæde mig meget, om foreningen får succes med at få endnu flere fondsmidler til arbejdet med at revitalisere haven – så området kan udvikles og igen fremstå som en forstbotanisk have i et partnerskab mellem borgere, fonde, kommune og andre, slutter Michael Fenger.

Foreningen Forstbotanisk Haves Venner er utrolig glade for, at Forstbotanisk Have nu kommer på lokale hænder:

– Forstbotanisk Have i Charlottenlund er Danmarks ældste eksisterende forstbotaniske have og er en kulturhistorisk perle med en helt usædvanlig samling af planter, buske og træer, som vi skylder de kommende generationer at bevare og passe på. Derfor glæder det os usigeligt meget, at Gentofte Kommune nu aktivt også ønsker at bevare Forstbotanisk Have som en unik grøn oase. Det er et skulderklap til de frivillige Gentofte-borgere, som i mange år har lagt utallige timer i havens overlevelse, siger Claus Winberg, formand for Forstbotanisk Haves Venner.

Lejekontrakten

Gentofte Kommune skal ikke betale leje for arealet men afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af Forstbotanisk Have. Lejekontrakten vil have et løbende opsigelsesvarsel på 30 år for Staten og 6 måneder for Gentofte Kommune. Udgifterne til den nuværende drift af haven skønnes årligt at udgøre 300.000 kr.

Forstbotanisk Haves Venner

Forstbotanisk Haves Venner arbejder lige nu ved hjælp af fondsmidler og med hjælp fra flere frivillige eksperter med at registrere samtlige af havens buske og træer. Det er dette arbejde, der skal munde ud i en revitaliseringsplan for området som helhed. Derudover arbejder foreningen med at vedligeholde haven og med at formidle havens historie og indhold gennem forskellige kulturarrangementer.

Ønsker man at støtte foreningen og blive inviteret med til disse arrangementer, kan man blive medlem for 100 kr. om året. Det gør man ved at indbetale beløbet på MobilePay 11524 og skrive sin e-mailadresse i kommentarfeltet. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev