Fire principper skal sikre et transparent grundlag for udvikling af faciliteter til idræt og bevægelse i Gentofte Kommune i fremtiden.

Foto ABW

Skal et nyt idrætsanlæg være alsidigt og kunne rumme flere forskellige idrætsgrene og dermed være tilgængeligt for bredden, eller skal det hellere være målrettet én enkelt idrætsgrens specifikke behov og dermed kunne virke som et elitecenter?

Det er et af mange dilemmaer, som kommunerne står over for, når byplanlægningen skal tilgodese borgernes fysiske udfoldelser. I Gentofte Kommune har kommunalbestyrelsen nu vedtaget et værktøj med fire principper, som skal hjælpe politikerne med at prioritere, når de fremover skal tackle den slags dilemmaer.

Principperne er formuleret af opgaveudvalget “Fremtidens Idrætsfaciliteter” i sine afsluttende anbefalinger, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar.

– Det har været lidt af en åbenbaring for os i udvalget, hvor mange dilemmaer der er forbundet med at planlægge idrætsfaciliteter, fordi der er så mange interesser på spil, som kan være modsatrettede. I vores anbefalinger har vi forsøgt at bygge bro mellem store og små idrætsgrene, foreninger og selvorganiserede, kvinder og mænd for bare at nævne tre eksempler, siger opgaveudvalgets formand Anne Hjorth, der også er formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og selv har spillet meget håndbold.

Opgaveudvalgets anbefalinger indeholder også det redskab, som kommunen skal benytte til at vurdere, hvordan et kommende byggeprojekt flugter med de fire principper. Det er et pointsystem, hvor man vurderer projektet ud fra otte objektive kriterier.

– Anbefalingerne betyder en helt ny måde at arbejde på for os som kommune. Det bliver en del af forvaltningens proces i forarbejdet til de politiske forhandlinger om idrætsfaciliteter fremover. Målet med anbefalingerne er at sikre en transparent proces, så det bliver tydeligt for borgerne, hvad kommunen beslutter – og ikke mindst hvorfor, siger Teit Andersen, der både er næstformand for opgaveudvalg og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og har været meget aktiv for at skabe gode rammer for de selvorganiserede skatere.

Se anbefalingerne på kommunens hjemmeside.

Kilde Gentofte Kommune. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev